Саме під такою назвою протягом тижня правових дисциплін були проведені практичні семінари з права на базі загальноосвітніх шкіл Сум № 2, 7, 11, 29.

Одним із основних завдань навчальної юридичної консультації коледжу є популяризація правових знань серед школярів. Робота в даному напрямку є системною та відіграє важливу роль у самовдосконаленні учнів, виробленні вміння практично застосовувати здобуті правові знання, в становленні правосвідомої особистості.

IMG 0001 IMG 0029 IMG 0015 

Білоконь Ірина та Григоренко Ірина, представники навчальної юридичної консультації, розповіли школярам про етапи формування правової освіти, про важливість обізнаності у правовому всеобучі, про шляхи подолання правового нігілізму в молодому середовищі українського суспільства. Формування правових знань, умінь та навичок було закріплено через вирішення ситуативних завдань.

Зустріч сприяла отриманню належних правових знань, розумінню своїх прав та обов'язків, що є запорукою уникнення протиправних ситуацій. Маємо надію, що молоде покоління, отримавши правовий досвід, буде нетерплячим до правопорушень.

Викладач правових дисциплін О.А. Бондар