Роговенко Ольга Василівна

Викладач правових та гуманітарних дисциплін

 DSC9951

Освіта:

У 2000 році закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та практична психологія» та отримала кваліфікацію вчителя історії та практичного психолога.

У листопаді - грудні 2007р. навчалася на факультеті підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач історії та предметів соціально – гуманітарного циклу, де одночасно пройшла курс підготовки з оволодіння сучасними технологіями Intel з використанням ІКТ та новітніх педагогічних технологій при викладанні навчальних предметів гуманітарного циклу відповідно до Державних освітніх стандартів України. Виконала випускну роботу на тему: «Формування та розвиток української політичної думки».

Практична діяльність:

В коледжі СНАУ працює з 1 вересня 2001 року.

З 2001 року виконувала обов'язки куратора академічної групи (випустила три групи спеціальності «Правознавство»).

Протягом 2007 - 2018 років виконувала обов'язки голови циклової комісії правових та гуманітарних дисциплін. З 1 вересня 2018 р. виконує обовязки завідувача правового відділення.

Приймала участь у наступних науково – практичних заходах:

2007 - конференція «Аграрна наука та освіта – 2007», на якій була представлена робота «Становлення та розвиток української політичної думки в добу Київської Русі»;

2008 – участь в обласному конкурсі студентських робіт з краєзнавства;

2011 – майстер-клас для обласного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. «Формування багатопартійності в Україні»

2015 р. - доповідь на обласному методичному об’єднанні викладачів соціальних дисциплін та правових знань ВНЗ І-ІІ р.а «Тренінгові заняття при викладанні суспільних дисциплін (з досвіду викладача)»;

2015 – участь у науковій конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.);

2015 – керівництво публікації наукової статті студентки 421 гр. спеціальності «Правознавство» Могиленець Світлани на науковій конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.);

За час роботи отримала певний досвід викладання гуманітарних та правових дисциплін. Має напрацювання з виховної та гурткової роботи.

Викладає наступні дисципліни:

  • Культурологія
  • Конституційне право України
  • Теорія держави та права

Навчально-методична та наукова робота:

1. Посібник «Історія української культури» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ А. Чортенко)

2. Посібник з історії української культури на тему: «Церковна архітектура Наддніпрянської України» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ А. Чортенко)

3. Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Культурологія»

4. Методичні рекомендації до написання науково – дослідницьких робіт з політології та культурології

5. Письмова консультація з політології на тему «Становлення та розвиток політичної думки в Україні»

6. Письмова консультація з історії України на тему «Формування державності Київської Русі»

7. Письмова консультація з культурології на тему «Культура Київської Русі»

8. Письмова консультація з соціології на тему «Соціологічні дослідження»

Публікації:

1. Роговенко О.В. Історія Коледжу СНАУ / Роговенко О.В. [Електронний ресурс] // Регіональний інтернет-проект з міжнародною участю «Сумські літописи». – Режим доступу: istoriya.sumy.ua

2. Роговенко О.В. Територіальна організація влади в Україні /Роговенко О.В. //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки/ 2015: збірник матеріалів другої всеукраїнської науково-практичної конференції / кол. авт. – Суми, 2015. – С. 84-86

3. Роговенко О.В. Щодо виборів до органів місцевої влади (новели законодавства) /Роговенко О.В. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – 427 с. – с.388

4. Роговенко О.В. Бутенко Л.Г. Інформаційно-освітнє середовище Коледжу СНАУ: з досвіду реалізації модуля «Урок» [Електронний ресурс] // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи - 2016» – Режим доступу: rblacup.ukrainianforum.net

5. Роговенко О.В. Аналіз міжнародних правових стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення конституційного статусу переміщених осіб // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.82/ редкол.: В.В. Завальнюк (гол. ред.) та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с. 182 – 187

6. Роговенко О.В. Проблеми доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково – практична конференція, м. Харьків, 31 травня – 1 червня 2019 р. – У 2-х частинах. - Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. – Ч.І. – с.45 - 48