Надрукувати

Обліково-фінансове відділення очолює Гриценко Вікторія Леонідівна, викладач вищої категорії.

Підготовка економістів в коледжі здійснюється з 1973 року.

 

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

Управління та адміністрування

Спеціальність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Термін навчання 3 роки на основі базової загальної освіти
2 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом
Форма навчання Денна / заочна
Форма фінансування Бюджетна, договірна

Фахівці спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» працюють на підприємствах різних форм власності. Економісти були і залишаються найбільш популярними фахівцями на ринку праці з високою і стабільною за DSC8238робітною платою.

Посада фахівця економіста займає вагоме місце в структурі практично всіх підприємств, організацій чи установ. Економіст здійснює розрахунки собівартості продукції, визначає, яку продукцію і в якій кількості необхідно виробляти підприємству, як економно витрачати ресурси, як розраховувати ціну, щоб отримати прибуток, складає кошторис витрат, аналізує і прогнозує економічну і фінансову діяльність та визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації. Саме часто від економіста залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього підприємства.

IMG 3015Випускники цього фаху знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, і в бізнесі, і у фінансовій сфері. Особисті якості економіста: вміння аналізувати великий обсяг інформації; гарна пам'ять; висока концентрація уваги; терпіння; комунікабельність; організаторські здібності.

Аналіз працевлаштування випускників показує, що більшість із них працює на посадах: диспетчер з виробництва, технік з планування, технік з підготовки виробництва, технік з праці, технік з нормування праці, хронометражист, ревізор з виробничо-технічних і економічних питань, помічник керівника підприємства, інспектор з цін.

Навчальний процес за даною спеціальністю побудовано так, що забезпечується гуманітарна і загальноекономічна підготовка майбутнього фахівця, розкривається новий світ економіки і бізнесу, лабіринти комп'ютерних мереж та інформаційних технологій. Опановуючи спеціальність студенти вивчають фахові дисципліни:

Фах економіста надає можливість відкрити свою справу, займатись підприємницькою діяльністю.

 DSC7673

Здобувши освіту у нас, Ви зможете економічно мислити, самореалізуватись, мобільно реагувати на виклики ринкових відносин, приймати правильні рішення, знайти достойне робоче місце, бути успішним.

Перегляди: 10637