Обліково-фінансове відділення очолює Гриценко Вікторія Леонідівна, викладач вищої категорії.

Бухгалтерія – це світ цифр, закони, правила економіки. Підготовка бухгалтерів у коледжі здійснюється більше 40 років. За період існування навчальним закладом на денному відділенні підготовлено більше 7 тисяч спеціалістів, які займають провідні посади на підприємствах, в установах, організаціях.

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

Управління та адміністрування

Спеціальність

Облік і оподаткування
Термін навчання 3 роки на основі базової загальної освіти
2 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом
Форма навчання Денна / заочна
Форма фінансування Бюджетна, договірна

  

Ступінь вищої освіти

Молодший бакалавр

Галузь знань

Управління та адміністрування

Спеціальність

Облік і оподаткування
Термін навчання 2 роки на базі повної загальної середньої освіти
Форма навчання Денна
Форма фінансування Бюджетна, договірна

 

DSC05315Бухгалтер сьогодні – це аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами компанії, прогнозувати її розвиток. Без посади бухгалтера у своєму штаті не може обійтись жодне підприємство або фірма.

На підприємствах бухгалтери працюють за напрямками: каса, банк, основні засоби, виробничі запаси, облік розрахунків з покупцями і постачальниками, за податками і страхуванням, валютні операції, розрахунки за виплатами працівникам, виробництво. За ведення всієї бухгалтерії відповідає головний бухгалтер. У невеликій фірмі один бухгалтер може відповідати за все.

Кваліфікований бухгалтер, розбирається у всіх питаннях обліку та податкової політики, безцінний працівник і найповажніша людина на підприємстві. Однак і відповідальність висока - він відповідає за всі розрахунки.

Робота бухгалтерії суворо контролюється з одного боку роботодавцем, з іншого державними нормативними актами. Тому потрібно розбиратися в перипетіях законодавства та вміти спілкуватися з держорганами, наприклад, податковими.IMG 3136

Потрібно тримати в голові всю фінансову картину підприємства, щоб знати, як будь-яка угода позначиться на балансі, звітності.

Плюсами професії є: попит на ринку праці; переважно нормований робочий день; можна мати додатковий заробіток, наприклад, допомагати з веденням бухгалтерії дрібним підприємцям.

Бухгалтер готується для обліково-економічної роботи в організаціях, на підприємствах різних галузей діяльності усіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад. Люди цієї професії мають бути, перш за все, відповідальними та організованими, любити цифри, з ними йому доведеться стикатися щодня. Також необхідні висока концентрація уваги, скрупульозність і старанність. Непогано мати гарну пам'ять і вміти зберігати комерційну таємницю.

Студенти вивчають такі дисципліни професійного циклу:

  • Фінансовий облік;
  • Інформаційні системи і технології в обліку;
  • Облік і звітність у бюджетних установах;
  • Контроль і ревізія;
  • Податкова система;
  • Казначейська справа;
  • Бухгалтерська звітність підприємства;
  • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу; Економічний аналіз;
  • Фінанси, Гроші та кредит та інші.

Під час навчання студенти здобувають не тільки теоретичні знання з фінансово-економічних і облікових дисциплін, а також отримують навички практичної роботи з бухгалтерськими програмами та нормативними документами.

Навчальна практика проводиться з інформатики та комп'ютерної техніки, фінансового обліку, податкової системи, інформаційних систем і технологій в обліку шляхом вирішення виробничих ситуацій, з використанням елементів ділової гри в умовах максимально наближених до виробничих.

Працюючи з різними конфігураціями програми «1С:Бухгалтерія 8.3» студенти набувають навики автоматизації обліку по найважливіших розділах :

√ облік банківських і касових операцій

√ облік матеріально-виробничих запасів, складський облік;

√ облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;

√ облік торгових операцій,

√ облік розрахунків з контрагентами, за паями;

√ облік біологічних активів;

√ облік заробітної плати і кадровий облік;

√ облік транспорту;

√ облік основного і допоміжного виробництва, непрямих витрат, готової продукції,

√ облік ПДВ і податку на прибуток;

√ стандартні звіти і формування регламентованої звітності.

Це забезпечує високий рівень підготовки випускників та швидку адаптацію в практичній роботі.

На обліково-фінансовому відділенні навчається багато талановитої, обдарованої, цілеспрямованої молоді, яка має можливість отримати якісну сучасну освіту і бути конкурентноспроможними на ринку праці.

Вибір професії – це вибір шляху відповідальності, справедливості, цілеспрямованості. В нашому коледжі Ви отримаєте якісні знання та професійну майстерність економіста, фінансиста, бухгалтера.

 DSC0245

Успішна кар'єра починається в коледжі СНАУ!