Юридична професія завжди в повазі та в пошані, а навчатися юридичній спеціальності і у молоді і у старшому віці завжди вважалось престижним. Саме тому в 1989 році, на базі тоді ще сільськогосподарського технікуму, було створено правове відділення.

Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

Право

Спеціальність

Право

Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання 4 роки на основі базової загальної освіти
3 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом
Форма навчання Денна / заочна
Форма фінансування Договірна

 

Правове відділення очолює Юрченко Яна Олегівна – викладач ІІ категорії.

 DSC9036Підготовка фахівців здійснюється на базі основної та повної загальної середньої освіти. На відділенні навчається близько 250 студентів.

До складу правового відділення входять циклова комісія правових і гуманітарних дисциплін.

Навчальний процес забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких кандидати наук, здобувачі, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти та старші викладачі, головне завдання яких забезпечення високої якості освіти та виховання високорозвиненої інтелектуальної особистості. DSC8552

Для підготовки майбутніх юристів в коледжі створено навчальні кабінети, які відповідають сучасним стандартам навчання. Студенти вивчають дисципліни, що забезпечують набуття фундаментальної юридичної освіти, формують загальний світогляд спеціаліста-правника. З метою забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців у галузі права діє навчальна юридична консультація, активно впроваджені в навчальний процес виїзні практичні заняття, майстер-класи з провідними юристами регіону.

Диплом дає змогу працювати на посаді юриста:

  • у місцевих органах державної влади (обласні та районні державні адміністрації),
  • в органах місцевого самоврядування (обласні, міські, районні в містах, районні, сільські, селищні ради та їхні виконавчі комітети),
  • в органах юстиції (обласні, районні, міські управління юстиції, виконавча служба, органи РАЦСу),
  • в державних органах та установах, на підприємствах усіх форм власності,
  • на посадах помічників адвоката, нотаріуса.

Ми робимо навчання своїх студентів не лише корисним, але й цікавим!