DSC 0909

 

Дарина Дундук

(голова студентської ради обліково-фінансового відділення)

  DSC0280

Андрій Макаренко

(Голова студентської ради )

  

DSC 0925

 

Дана Петриченко

(голова студентської ради правового відділення)

 

Студентська рада є вищим виконавчим органом студентського самоврядування коледжу Сумського національного аграрного університету. Склад студентської ради визначається головою студентської ради «Лідер».

До складу студентської ради входять: голова, заступники з обліково-фінансового та правового відділення, голови студентського самоврядування відділень, сектори з навчальння, дисципліни та порядку, інформаційний , культурної та спортивної діяльності.

Очолює студентську раду голова, який обирається на весь час навчання студента.

Кожен із секторів студентської ради працює за одним напрямком роботи, виконує поставлені перед ним завдання та обов'язки.

Основні напрями роботи студентської ради:

  • координує роботу органів студентського самоврядування та діяльність старост академічних груп відповідно до їх напрямку роботи;
  • створює склад секторів з основних напрямків роботи студентського самоврядування;
  • забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
  • організовує дозвілля та культурний відпочинок студентів;
  • бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі та спорті;
  • здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
  • сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
  • залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території коледжу.

Структура студентської ради "Лідер" коледжу Сумського НАУ

 styd

  DSC1833

 

 DSC1864

 

 DSC1912