Шановні студенти!

29 лютого 2012 року в коледжі проходить один з найпопулярніших серед молоді конкурс «Студент року 2012». Пропонуємо ознайомитися із Положенням про конкурс, проявити ініціативу і довести всім, що ви — найкращі.

 

Положення

про конкурс «Студент року 2012»

І. Загальні положення

Організатором конкурсу «Студент року – 2012» є студентська рада коледжу Сумського національного аграрного університету.

ІІ. Мета проведення конкурсу

-         розвиток творчого потенціалу студентів;

-         формування творчої особистості;

-         виявлення і підтримка майбутньої наукової еліти суспільства;

-         формування навичок максимально повно використовувати наявні теоретичні знання;

-         формування умінь самостійно і оперативно отримувати необхідні нові знання, використовуючи літературні джерела та інформаційні технології;

-         створення такої системи навчально-виховної роботи, яка має гарантувати розвиток інтелекту, творчих та розумових здібностей студентів;

-         надання студентам можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб,  оволодіння методами наукового дослідження;

-         розвиток вміння концептуально мислити, аналізувати суспільні, політичні, економічні процеси;

-         формування власної позиції з найрізноманітніших питань сьогодення.

ІІІ. Підготовка, проведення та загальні критерії вимог до конкурсантів

1. Конкурс «Студент року - 2012» проводиться на базі коледжу Сумського національного агарного університету.

 2. Дата проведення - 29 лютого 2012 року.

3. Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням.

4. Для участі в конкурсі необхідно подати  заяву заступнику директора з виховної роботи кабінет №5.

5. Програма конкурсу:

 1. 1. Інтелектуальний тур.

Проводиться у формі комп’ютерного тестування. На конкурс подається 15 питань, що спрямовані на визначення загального інтелектуального рівня учасника, і їх зміст обмежується навчальною програмою наступних навчальних дисциплін:

 • географія,
 • історія України,
 • українська література,
 • зарубіжна література,
 • філософія,
 • музика (українська сучасна музика) з якої пісні слова,
 • математика,
 • фізика,
 • біологія,
 • хімія,
 • спорт,
 • інформатика,
 • всесвітня історія,
 • українські звичаї та обряди,
 • українська мова.

Порядок оцінювання інтелектуального туру:

 • 1-3 правильні відповіді – «1» бал;
 • 4-6 правильних відповідей – «2» бали;
 • 7-9 правильних відповідей – «3» бали;
 • 10-12 правильних відповідей – «4» бали;
 • 13-15 правильних відповідей – «5» балів.

2. «Знайомтесь – це я».

Конкурсант коротко розповідає про себе до 5 хвилин. Допускається використання фотоматеріалів, відеоматеріалів, але без номерів художньої самодіяльної творчості і без залучення інших осіб.

 1. 3. «Світ моїх захоплень».

Протягом 10 хвилин конкурсант демонструє на сцені своє захоплення. Допускається залучення інших осіб, але при умові, що роль конкурсанта – головна.

6. Загальне керівництво конкурсом здійснюється студентською радою та заступником директора з виховної роботи, а оцінювання проводиться конкурсною комісією:

-         голова конкурсної комісії – директор коледжу;

члени комісії:

-         голова студентської ради «Лідер»;

-         голова студентської профспілки;

-         два викладачі або члени студентського самоврядування.

7. Переможці конкурсу визначаються на основі рішення конкурсної комісії.

8. Всі учасники конкурсу нагороджуються грамотами та подарунками.