БАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

ГОЛОВОЮ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ «ЛІДЕР»

ПИВОВАРОВА АНДРІЯ

Інтеграція України в Європейське співтовариство та перехід до ринкової економіки безумовно глибоко торкаються усіх складових освітньої галузі, вимагають її демократизації.image001

Студентство завжди було передовою когортою населення і мало свої погляди на життя.

Враховуючи важливість даного аспекту проблеми, а саме демократизацію системи вищої освіти, Міністерство освіти і науки України видало наказ, яким затвердило «Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах». У цьому положенні визначаються сутність студентського самоврядування, права та обов’язки студентів.

На студентській конференції, яка відбулася 4 жовтня мені було довірено прискорити процес демократизації освіти в нашому коледжі (мене підтримала більшість делегатів від обліково-фінансового і правового відділення).

Тому я і моя новостворена команда будимо рухатись в напрямі демократизації студентського життя.

Для цього студентська рада «Лідер» ставить перед собою наступні завдання:

- вивчення і узагальнення нормативної бази щодо діяльності студентського самоврядування в нашому коледжі.

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Цей перелік завдань не є вичерпним, він поповнюється кожного дня.

Демократизацію студентського життя я планую провести в три етапи:

- зробити студентське самоврядування підзвітним тільки студентам коледжу;

- налагодження співпраці зі старшими наставниками(маю на увазі студентством СНАУ і інших навчальних закладів;

- становлення самоврядування в чистому вигляді, коли діяльність учасників є цілком незалежною і не потребує втручання зі сторони.

Хоча студентське самоврядування нашого коледжу має невеликі успіхи в управлінській сфері, але студентське самоврядування в коледжі є своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, чи є молодь, студентство споживачем або активним учасником суспільного життя. Студентське самоврядування визначене одним із пріоритетів для України в сфері управління університетами.

Маю надію на вдалу реалізацію запланованих завдань, так як упевнений у підтримці з боку адміністрації коледжу і звичайно своїх побратимів-студентів.