ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Методична рада

Положення про методичну раду
Наказ про створення методичної ради на 2022/2023 навчальний рік