ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Педагогічна рада

Положення про педагогічну раду
Наказ про створення педагогічної ради