ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування


Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах. Підготовку фахівців даного напрямку у коледжі розпочали ще у 1973 році. Тож ми маємо певні традиції, які постійно поєднуємо із останніми науковими досягненнями.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності. Що підтверджують їх призові місця, наприклад, на Міжнародній ІТ – олімпіаді з використання Автоматизованих систем в обліку.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки здійснює традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів підприємства, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору оптимізації податкових розрахунків та надає податкові консультації.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження практик.

Бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу». Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки. Пріоритетність бухгалтерської професії визначається зараз інтересами держави і потребами власника, причому вимоги до бухгалтера  постійно підвищуються.

Відомості про освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма
Кваліфікація
Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання
Термін навчання

2 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти
1 рік 10 місяців
на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність у цифрах
1973
Спеціальність відкрито
30 +
Авторських курсів для опанування фаху
60 %
Навчального плану відведено під практичну складову
6
кандидатів наук забезпечують підготовку фахівців
Можливості працевлаштування
фінансовий директор
бухгалтер
аудитор і керівник аудиторської фірми
економіст з праці
ревізор
фахівець податкової та контрольної служби, фінансових, банківських та бюджетних установ
Гарант освітньої програми
Гриценко Вікторія Леонідівна
кандидат економічних наук, викладач-методист, викладач облікових дисциплін вищої категорії


Робоча група