ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Туризм і рекреація

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація


Туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. Опанування мистецтвом туристичної діяльності, підприємницької діяльності у туристичній індустрії відкриває дуже сприятливі умови та можливості для самореалізації талановитої молоді, що прагнуть професійного і кар’єрного зростання чи мріють про відкриття і успішне ведення власного бізнесу.

Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму і рекреації, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ України як країни великих культурних і природних багатств. Спеціаліст із туризму і рекреації – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.

Туризм і рекреація має свої переваги, такі як можливість подорожувати та бувати у різних країнах, великі доходи, які іноді мають сезонний характер. Але, незважаючи на сезонність, туризм вважається однією з найперспективніших та найбільш прибуткових галузей.

Якщо Ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим та незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для Вас!

Що вас чекає під час навчання

  • насичена навчальна програма
  • вирішення професійних ситуацій
  • сучасні інструменти та методики навчання
  • власний графік навчання
  • доступ до авторських курсів дисциплін на платформі MSL Moodle
  • викладачі практики
  • підтримка та партнерські відносини викладачів
  • реальна допомога у працевлаштуванні

Відомості про освітньо-професійну програму

Відомості про освітньо-професійну програму
Відомості про освітньо-професійну програму
Кваліфікація
Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з туризму і рекреації

Термін навчання
Термін навчання

2 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти

1 рік 10 місяців
на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність у цифрах
2022
Спеціальність відкрито
50
Ліцензований обсяг
22
Кількість компонентів освітньої програми
21
Партнери та бази практик
Можливості працевлаштування

 

інспектор з туризму
екскурсовод
інструктор-методист з туризму
організатор подорожей
інструктор оздоровчо-спортивного туризму
фахівець з туристичної безпеки
фахівець з організації дозвілля
фахівець з туристичного обслуговування
фахівець з розвитку сільського туризму

Гарант освітньої програми
Чортенко Андрій Миколайович
кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, старший викладач


Робоча група