ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2010 рік

 1. Геєнко М.М. Розвиток земельного іпотечного кредитування в аграрній сфері. Суми, Довкілля, 2010. 220 с.
 2. Геєнко М.М. Земельне іпотечне кредитування в контексті макроекономічного розвитку України. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 98. Харків, ХНТУСГ, 2010. С. 164-170
 3. Геєнко М.М. Іпотечний механізм довгострокового інвестування в с/г підприємствах. // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Матеріали м\н науково-практичної конференції. К.,КНЕУ, 2010. С. 89-91
 4. Геєнко М.М. Оцінка ефективності земельного іпотечного кредитування в умовах ринкових відносин // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали м/н науково-практичної конференції. Умань, УНУС, 2010. С. 214
 5. Heyenko M. Foreign investment of agricultural enterprises development // Zeszyty naukowe SGGW.Ekonomika I organizacja gospodarki zywnosciowej. 98. Варшава, 2010
 6. Геєнко М.М. Фінанси. Навчальний посібник. Суми, Довкілля, 2010
 7. Геєнко М.М. Фінанси природокористування. Методичні вказівки. Суми, Довкілля, 2010. 43 с.
 8. Геєнко М.М. Інвестування. Методичні вказівки. Суми, СНАУ, 2010. 43 с.
 9. Геєнко М.М. Економічний ризик. Методичні вказівки. Суми, СНАУ, 2010. 31 с.
 10. Геєнко М.М. Фінанси природокористування. Програма навчальної дисципліни. Суми, СНАУ, 2010. 35 с.
 11. Геєнко М.М. Інвестування. Програма навчальної дисципліни. Суми, СНАУ, 2010. 15 с.
 12. Геєнко М.М. Економічний ризик. Програма навчальної дисципліни. Суми, СНАУ, 2010. 13 с.
 13. Guzenko T. Financial security of land relations’ development in the agricultural sphere // Ekonomika I organizacja gospodarki żywnościowej. Warszawa: SGGW.- Nr. 81.2010. С. 63-75
 14. Гузенко Т.С. Напрями подальшого реформування земельних відносин в аграрній сфері. // Вісник СНАУ. Сер. «Фінанси та кредит». 2010. « 1. С. 215-22-
 15. Гузенко Т.С. Перспективи еколого-економічного розвитку аграрного сектору економіки // [колективна монографія]. Умань, 2010. Ч. 1. С. 208-213
 16. Гузенко Т.С. Перспективні напрями вирішення проблем екологічно-економічного розвитку аграрного сектору економіки // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». 20-21 травня 2010 р. Умань, 2010. Ч. 1. С. 96-98
 17. Гузенко Т.С. Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств за сучасних умов // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практики. (26-27 травня 2010 р.)». Луцьк, 2010. С. 102-103
 18. Михалко К.В. Єдиний податок для юридичних осіб: за і проти // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (28-29.10.2010). Суми, Довкілля, 2010. С. 86-87
 19. Петренко С.І. Новітні тенденції розвитку освіти і їх використання на заняттях інформатики // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «наукова діяльність студентів як шлях формування їх професійних компетентностей» (НПК-2010). М. Суми, 9 грудня 2010 р. Суми, СумДПУ, 2010 С. 172-173
 20. Старинський О.М. Формування фізичної культури студентів // Освіта аграрна. 2010. Листопад
 21. Бісік С.Г., Іваненко Ю.В., Поняття інформаційної діяльності і інформаційних ресурсів // Materiały VI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzeń Europy-2010”. Volume 11. Przemyśl, 2010. – С. 23-25.
 22. Бондар О.А., Борозенцева О.М. Відмінні риси договорів комісії та консигнації // Materiály VI Mezinárodni vědecko-praktická conference “Dny vědy-2010”. Díl 17. Praha, 2010. – С. 50-52
 23. Гончаренко Л.Л. Бісмарк та колоніальний рух в Німеччині в 1873-1882 рр. // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. 2010. № 19(206). Жовтень. Луганськ, 2010. – С. 26-38
 24. Іваненко Ю.В., Бісік С.Г. Поняття інформаційної діяльності і інформаційних ресурсів // Materiały VI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzeń Europy-2010”. Volume 11. Przemyśl, 2010. – С. 23-25.
 25. Іваненко Ю.В. До визначення поняття інформаційної послуги// Материали за XVI международна научна практична конференція «Основни проблеми на съвременната наука – 2010» 17-25 април 2010 г. Т. 14 Закон. Държавна администрация. София, 2010. С. 16-18
 26. Чортенко А.М. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. 2010. № 19(206). Жовтень. Луганськ, 2010. – С. 230-239