ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2011 рік

 1. Мусієнко О.В. Інформаційний чинник сталого розвитку аграрного сектора економіки регіону. // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: матеріали м/н науково-практичної конференції, 23-24.02.2011 р. Чернівці, Буковинський університет. Чернівці, 2011. С. 175-176.
 2. Мусієнко О.В. «Щастя розкошувати в роботі», або Спроба комплексного портрета сучасниці на основі діалогу і двох допоміжних відступів. // Сумщина. 2011. 29 жовтня. № 120-121. С. 5
 3. Петренко С.І. Петренко С.І. Дидактичний тест і ефективність навчального процесу. // Фізико-математична освіта: Зб. Наукових праць. Суми, СумДПУ, 2011. С. 100-106
 4. Петренко С.І. Електронний підручник: сучасні вимоги. // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетенцій майбутнього фахівця. Матеріали конференції. Суми, СДПУ, 2011
 5. Рубан О.В. Гендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенцій ний вимір. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. 2011. № 2 (4). Суми, СДПУ., 2011 С. 151-158.
 6. Станкевич Г.П. Новый источник по истории Стародубско-Черниговских старообрядческих слобод // www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=113&sid=83
 7. Станкевич Г.П. Новый источник по истории Стародубско-Черниговских слобод. // Старообрядчество. История, культура, современность. Материалы. Т. 2. М., 2011. С. 147 – 170
 8. Станкевич Г.П. Слово про колегу. // Сумщина. 2011. 29 жовтня. № 120-121. С. 5
 9. Іваненко Ю.В. Поняття позову та його елементи. // Материали за VII Международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука – 2011». 17-25 юни 2011. Том 14. Закон. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 2011. – С. 20-22.
 10. Чортенко А.М. Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії. // Сумський історико-архівний журнал. 2011. № XIV-XV. – С. 79-85
 11. Шуляк І.В. Процесуальне положення сторін цивільного процесу як суб’єктів оскарження судового рішення в касаційному порядку. // Materiály VII mezinárodni vĕdecko-praktická konference ‘Přední vĕdecké novinky-2011’ Díl 4. Právní vĕdy. Praha, ‘Education and science, 2011. – С. 21-23
 12. Шуляк І.В. Загальна характеристика апеляційного та касаційного провадження в цивільному процесі. // Материали за 7-а международна научна практична конференция «Новини на научния прогрес». Том. 4. Закон. История. Философия. Политика. София, «Бял ГРАД», 2011. – С. 52-54.
 13. Шуляк І.В. Його величність право. // Освіта аграрна. 2011. Листопад. № 11(40). –С. 7.