ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2013 рік

 1. Бабенко О.П. Керівництво вихованням студентів аграрного коледжу з позицій колективного виховання в педагогіці А.С. Макаренка. // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної м С. 55-57.
 2. Бабенко О.П. Педагогічні умови керівництва вихованням студентів аграрного коледжу. // Наукові пошуки. Збірник наукових праць молодих учених. Вип. 8. Суми, СДПУ, 2013. С. 6-10
 3. Лопатка К.М. Коледж Сумського НАУ: нам 110 років. // Фахівець (Немішаєве). 2013. Серпень. № 3(8) С. 6.
 4. Лопатка К.М. Віртуальне навчальне середовище:від методичної проблеми до он-лайн взаємодії // Інноваційний розвиток суспільства за умов культурних взаємодій: Збірник матеріалів VI М/н науково-практичної конференції для студентів,аспірантів, науковців. Суми, РВВ СОІППО, 2013
 5. Лопатка К.М. Віртуальне навчальне середовище як складова внутрішнього іміджу ВНЗ І-ІІ р.а. // Відкриті інновації як феномен глобально орієнтованого суспільства: Матеріали Всеукраїнського з м/н участю наукового освітнього форуму. Суми, СОІППО, 2013
 6. Мусієнко О.В. Молоді викладачі коледжу Сумського НАУ: збірний портрет // Фахівець (Київ). 2013. Квітень. № 1(16) с. 5
 7. Мусієнко О.В. Міжнародне партнерство: реалізуємо наміри // Освіта аграрна. 2013. Серпень. № 8(57). С. 3
 8. Мусієнко О.В. Коледж Сумського НАУ6 нам 110 років. // Фахівець (Немішаєве). 2013. Серпень. № 3(8) С. 6.
 9. Мусієнко О.В. Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів через використання віртуального навчального середовища коледжу. // Освіта. Технікуми. Коледжі. (Київ). 2013. № 2,3 (34). С. 12-16.
 10. Мусієнко О.В., Ткаченко В.М. Окремі питання практичної педагогіки в коледжах. [Суми], 2013. 126 с.
 11. Мусієнко О.В., Косенко К.В. Працею й талантом славимо ювілей. // Освіта аграрна. 2013. Жовтень. № 10(59). С. 7
 12. Рубан О.В. Лівий фемінізм та гендерно-рольова проблематика. // Марксизм та сучасність: політ економічний, філософський та соціологічний виміри глобальної кризи (до 100-річчя виходу книги Рози Люксембург «Накопичення капіталу» . Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 21-22. 11. 2013 р. К., НТУУ «КПІ», 2013. С. 191-192.
 13. Станкевич Г.П. Новый источник по истории Стародубско-Черниговских слобод. // Алгинин А.Н. Сад памяти. Очерки по истории Добрянки. Чернигов, Десна, 2013. С. 56-81.
 14. Тимченко К.В. Підготовка майбутніх економістів в умовах кредитно-модульної системи. // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Суми, СДПУ, 2013. С. 22-24
 15. Тимченко К.В. Педагогічні умови реалізації кредитно-модульної системи навчання майбутніх економістів. // Магістр. Матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених». (14 травня 2013 р.). Суми, Університетська книга, 2013. С.453-458.
 16. Шумкова І.В. Використання європротоколу у системі автотранспортного страхування. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 -19 квітня 2013 р.). –В 3 т./Т. 1. – Суми, 2013. С. С. 316.
 17. Шумкова І.В., Шумкова О.В. Регіональні аспекти титульного страхування землекористування при орендних відносинах. // Кримський економічний вісник (Сімферополь). 2013. № 5(06). С. 307-309.
 18. Безрук Л.А., Сраб’янц А.С. Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття та класифікації. // Materiály IX Mezinárodni vĕdecko-praktická konference Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2013. 27/05/2013-05/06/2013/ Díl 16. Právní vĕdy. Praha, 2013. – С. 19-22.
 19. Бісік С.Г. Зміст трудової дисципліни та методи її забезпечення. // Материали за IX Международна научна конференция практична конференция «Новината за напреднали наука – 2013». 17-25 май, 2013. Том 31. Закон. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 89-92.
 20. Бісік С.Г. Поняття зміни істотних умов праці та її організаційно-правові форми. // Materiály IX Mezinárodni vĕdecko-praktická konference Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2013. 27.04. – 05.06.2013. Díl 15. Právní vĕdy. Praha, 2013 – С.46-48.
 21. Косенко К.В. Молоді викладачі коледжу Сумського НАУ: збірний портрет // Фахівець (Київ). 2013. Квітень. № 1(16) – С. 5
 22. Лук´яненко Л.М. Зустріч студентських лідерів. // Освіта аграрна. 2013. Грудень. № 12(61). С. 6.
 23. Чортенко А.М. Веретенівський парк / Чортенко А. [Електронний ресурс] // Регіональний інтернет-проект з міжнародною участю «Сумські літописи». – Режим доступу: http://istoriya.sumy.ua/index.php
 24. Чортенко А.М. Відгук на автореферат дисертації Подрєз Ю.В. «Українська діаспора в суспільно-економічному просторі Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі участі етнічних українців в розвитку дрібного промислового підприємництва), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України
 25. Чортенко А.М. Хто ми є? (до основ власної самоідентифікації) / А. Чортенко // Недригайлівське земляцтво в місті Суми: патріоти славного Посулля. Суми, Мрія-1, 2013. – С. 7-14
 26. Ярем О.А. Електронний журнал, або в ногу з часом // Materiály IX Mezinárodní vĕdecko-praktická conference “Moderní vymoženosti vĕdy-2013”. Díl 33. Pedagogika, Praha, 2013.– С. 61-64.
 27. Бісік С.Г. Поняття зміни істотних умов праці та її організаційно-правові форми. // Materiály IX Mezinárodní vĕdecko-praktická conference “Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety-2013”. Díl 15. Pravni vedy, Praha, 2013. – С. 46-49.