ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2014 рік

  1. Вернидуб Г.О., Дегтярьова Н.В. Вимоги до створення комплексних завдань для практичних робіт з інформатики. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри знань. Матеріали науково-практичної конференції 4-5.03.2014. т. 2. Суми, СДПУ, 2014. С. 47-49.
  2. Вернидуб Г.О., Дегтярьова Н.В. Формування інформативних компетентностей учнів за допомогою комплексних завдань з інформатики. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Суми). 2014. № 5(39). С. 70-79.
  3. Скопова О.С. Використання ІКТ при викладанні фінансових дисциплін в коледжі Сумського НАУ. // Наука і методика. К., 2014 (прийнято до друку)
  4. Шумкова В.І. Особливості механізму страхування відповідальності та відшкодування збитків при настанні страхових випадків за видами страхування. – Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. ІІ. Одеса, 2014. С. 105-108.
  5. Мусієнко О.В. Навчальна екскурсія – крок до професіоналізму. // Сумщина. 2014. 11 червня. № 22(20183). – С. 22.
  6. Мусієнко О.В. «Проект, який нині втілюємо, максимально поєднує навчання з виробничою практикою». // Урядовий кур’єр (Київ). 2014. 4 липня. № 118
  7. Рубан О.В. Метаантропологія – нові можливості ХХІ століття. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» 25 квітня 2014 р. СДПУ
  8. Бондар О.А. Проблема розвитку співробітництва з «центрами глобального впливу» в «Стратегії національної безпеки США» 2012 р. // Шевченківська весна-2014: історія: матеріали ХІІ М/н наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. К., Логос, 2014. – С. 213-216.
  9. Станкевич Г.П. Старообрядцы на северо-востоке Украины (Сумская область). // Старообрядчество. История, культура современность. Материалы XI Международной научной конференции. Т. 1. М., 2014. – С. 231-237
  10. Чортенко А.М. Студентський фактор у політизації українського національного руху Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» (25 квітня 2014 р.). – Суми, 2014.