ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2016 рік

 1. Безрук Л.А. Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права – робота із студенткою 441 гр. Маслєнніковою Катериною, направлено до VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів на базі СумДУ, квітень 2016.
 2. Боговіс Є.В. Концептуальні основи організації кадрової безпеки на підприємстві // Право України (фаховий електронний журнал), лютий 2016.
 3. Боговіс Є.В. «Права та обов’язки державного службовця, як один із ключових елементів адміністративно-правового статусу державного службовця в системі державного управління». Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 9 грудня 2016 року, м. Київ.
 4. Гриценко В.Л., Михайлова Л.І. Стан та перспективи виробництва меду в Україні в контексті євроінтеграції друк. «Вісник» Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2016. № 8 (69). 3 – 10 (Здобувачем розкрито тенденції виробництва меду в Україні).
 5. Гриценко В.Л. Регіональний аспект розвитку бджільництва в Україні European Journal of Economics and Management. 2016. № 6. Вип. 2. З. 56 – 63.
 6. Гриценко В.Л. Щодо економічної оцінки роботи бджіл друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 р.). В 3 т./Т.І. Суми, 2016. С. 339.
 7. Гриценко В.Л. Система оподаткування як стримуючий фактор кооперації в бджільництві України друк. Economy and society: modern foundation for human development: International Scientific Conference: proceedings of the Conference, October 31 th, 2016. Leipzing: Baltija Publishing. 2016. C. 52 – 54.
 8. Гриценко В.Л. Теоретичні підходи до визначення сутності ринку продукції бджільництва друк. Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: Матеріали міжнародної наук. Практ. Конф., 19 лютого 2016 р. Харків, 2016. С. 67 – 69.
 9. Коробова О.Г. На допомогу куратору (методичні матеріали з досвіду роботи) // Психологічна служба навчального закладу; збірник / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016, с. 103 – 130.
 10. Коробова О.Г. Організація роботи практичного психолога зі студентами вишу, які мешкають у гуртожитку. //Психологічна служба навчального закладу: збірник / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016., с. 166 – 168.
 11. Коробова О.Г. Психологічна робота зі студентами. Інтернет: добро чи зло? // Психологічна служба навчального закладу: збірник / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016., с. 175 – 184.
 12. Коробова О.Г. Інтернет: добро чи зло? // Психолог. – 2016. – № 5 – 6 (581 – 582), с. 52 – 55.
 13. Коробова О.Г. Психологічні чинники емоційного вигорання педагогів. / Міжособистісні стосунки в педагогічному та студентському середовищі: спілкування, комунікаційні конфлікти, професійна діяльність; Психологічний бюлетень. Випуск 1 / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016.
 14. Коробова О.Г. «Доброта врятує світ» // Національно-патріотичне виховання в технікумах і коледжах. Збірник сценаріїв. Вип. 19 / Т.Д. Іщенко, І.О. Лепеха та ін. – К.: «Агроосвіта», 2016., с. 88 – 91.
 15. Коробова О.Г. Психологічна служба системи освіти сумської області. 25-річчю психологічної служби системи освіти присвячується // [Марухіна І.В., Гавриленко С.О., Кондратенко Л.О., Растроста Г.Б.]: – Суми, 2016. – 10 с.
 16. Михайловська Є.В. Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 9 грудня 2016 року, м. Київ. Тема: «Права та обов’язки державного службовця, як один із ключових елементів адміністративно-правового статусу державного службовця в системі державного управління.
 17. Скопова О.С. Основні екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх вирішення// Клайпеда, Литва, січень, 2016.
 18. Старинський О.М. «У коледжі СНАУ ми виховуємо здорову націю». «Педагогічна трибуна», 2016 рік.
 19. Трипольська Я.О., Костян Я.О. «Екологічне виховання – становлення екологічної культури особистості» «Педагогічна трибуна», січень-лютий 2016, № 1 – 2 (112-113), 2016 р.
 20. Шуляк І.В. Загальна характеристика дистанційного навчання у вищій школі // матеріали VII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки – 2016» – Том 14. – Педагогічні науки. – Przemysl. Nauka I studia.
 21. Ярем О.А. Дистанційна освіта – сучасні можливості, направлена до друку Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», травень 2016.
 22. Ярем О.А. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: новини законодавства – робота зі студенткою 442 гр. Ушко Анною направлено до VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів на базі СумДУ, квітень 2016.