ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Академічна доброчесність: вимоги сумління чи законодавства?

18 лютого 2024


Поняття доброчесності в сучасних словниках тлумачиться як позитивна моральна якість, зумовлена свідомістю й волею людини, та є стійкою характеристикою її способу життя та вчинків. А доброчесна людина, та, яка живе чесно, дотримуючись правил моралі, добра і справедливості. Кожна людина, яка дотримується таких правил життя вимагає, щоб і оточуючі вели себе так само. Але це не завжди вдається, тому що це потребує багато енергії і зусиль. Отже якщо кожен буде намагатися бути порядною і чесною людиною у своїх вчинках, почне з себе, то і оточуючі будуть намагатися дотримуватися такої поведінки.

Такі якості повинні бути притаманні людині як в повсякденному житті так і зокрема під час навчання чи то в школі, коледжі, у вищому навчальному закладі або де інде. В ст. 42 Закону України «Про освіту» зазначено про академічну доброчесність як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження  наукової  (творчої)  діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Учасниками освітнього процесу є як здобувачі освіти, так і науково-педагогічні працівники, тому дотримання правил академічної доброчесності є обов’язком кожної із сторін.

Отже обговорення і розгляд таких важливих моментів під час навчання є особливо актуальними при проведенні виховної години на тему «Академічна доброчесність: вимоги сумління чи законодавства?» класним керівником Радчук  О.І. зі студентами 111 групи.