ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Досвід та інновації викладачів

11 квітня 2023


Викладачі коледжу Світлана БІСІК, Ольга РУБАН висвітлили досвід проведення бінарного заняття із застосуванням інноваційних методик на сторінках навчально-методичного журналу «Фахова передвища освіта» №1, 2023.

У процесі підготовки фахівців у галузі права існує необхідність у використанні інтегрованого підходу до викладання дисциплін, зокрема впровадження бінарних занять, що дозволяє збагатити освітній процес за формами та змістом, збільшити інтерес до навчання, розвинути необхідні вміння і навички, зробити процес навчання цікавішим.

Обмін досвідом – шлях до професійного зростання.