ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

24 квітня 2024


Традиційно у квітні здобувачі освіти другого та третього курсів правового відділення обирали дисципліни вільного вибору. Викладачі циклової комісії правових і гуманітарних дисциплін відповідали на питання та презентували ряд освітніх компонентів на наступний навчальний рік:

 • Теорія та практика медіації 
 • Захист прав особи в суді
 • Митне право
 • Міграційне право
 • Правове та кадрове забезпечення діяльності підприємства 
 • Право соціального забезпечення
 • Військове право
 • Основи римського приватного права
 • Спадкове право – для студентів III курсу
 • Основи психології
 • Юридична психологія
 • Інформаційне право
 • Право інтелектуальної власності
 • Політологія
 • Основи права Європейського Союзу
 • Основи міжнародного права
 • Запобігання та протидія домашньому насильству
 • Трансформаційні процеси в Україні: погляд у майбутнє через призму минулого – для студентів II курсу

Самостійний вибір дисциплін дозволяє здобувачам освіти адаптувати навчання до власних інтересів і професійних цілей. Вибіркові компоненти допомагають студентам-правникам розширити академічний горизонт та набути як загальних так і спеціальних компетентностей.