ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Історія: уроки минулого і сучасного

11 жовтня 2023


11.10. 2023 відбулася гостьова лекція кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри історії України інституту історії права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету Осадчого Євгена Миколайовича на тему: “Археологічна спадщина Сумщини. Часи Другої світової війни.”
Студенти 2 курсу облікового відділення почули багато цікавинок з археологічної практики лектора, отримали інформацію про Сумщину та місто Суми часів Другої світової війни. Дослідник звернув увагу молоді на потребу бути уважними і обережними в наш час, у зв’язку із достатньою кількістю небезпечних знахідок, як часів Другої світової війни, так і сучасних воєнних дій.
Разом із студентами ми ще раз усвідомили важливість зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку; потребу формувати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Підкреслили актуальність знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України та здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод. Наголосили на потребі дотримуватися безпеки життєдіяльності та вживати заходів щодо збереження навколишнього середовища.