ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 071 Облік і оподаткування

ВК 1 Соціологія
ВК 2 Політологія
ВК 3 Підприємницька діяльність
ВК 4 Регіональна економіка
ВК 5 Маркетинг
ВК 6 Менеджмент
ВК 7 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
ВК 8 Бухгалтерська звітність підприємства