ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ВК 1 Соціологія
ВК 2 Політологія
ВК 3 Підприємницька діяльність
ВК 4 Регіональна економіка
ВК 5 Інвестування
ВК 6 Ціноутворення
ВК 7 Маркетинг
ВК 8 Менеджмент