ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

ВК 1 Соціологія
ВК 2 Політологія
ВК 3 Підприємницька діяльність
ВК 4 Регіональна економіка
ВК 5 Інвестування
ВК 6 Ціноутворення
ВК 7 Ринкові дослідження
ВК 8 Інфраструктура товарного ринку