ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 081 Право

Військове право
Теорія та практика медіації 
Захист прав особи в суді
Митне право
Міграційне право
Правове та кадрове забезпечення діяльності підприємства 
Право соціального забезпечення
Основи психології
Основи римського приватного права
Юридична психологія
Інформаційне право
Право інтелектуальної власності
Політологія
Основи міжнародного права
Основи права Європейського Союзу
Запобігання та протидія домашньому насильству
Спадкове право
Трансформаційні процеси в Україні: погляд у майбутнє через призму минулого