ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 101 Екологія

ВК 1  Біосоціологія

           Основи екологічної культури та етики
ВК 2 Екологічне землеробство

          Екологічні способи впливу на агроекосистеми
ВК 3 Екологія людини

          Екологічні біотехнології
ВК 4 Біогеографія

          Радіоекологія та радіобіологія

ВК 5 Основи утилізації відходів переробки продукції рослинництва

          Біоконверсія і утилізація відходів
ВК 6 Токсикологія пестицидів

          Екологічна токсикологія