ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб
Технології розробки стартапів та управління соціальними проєктами
Практика волонтерства
Теорія та практика зв’язків з громадськістю
Політологія
Запобігання та протидія корупції у соціальному забезпеченні
Соціальні стандарти держав Європейського Союзу
Міжнародні системи захисту прав людини