ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог вибіркових дисциплін. Спеціальність 242 Туризм і рекреація

 

ВК 1 Релігієзнавство
Культурно-пізнавальний та релігійний туризм
ВК 2 Організація анімаційної діяльності
Основи рекламної діяльності
ВК 3 Екскурсологія
Туроперайтинг
ВК 4

 

Статистика, облік і аудит в туризмі
Економіка туризму