ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Ментальне здоров’я важливе!

05 грудня 2023


5.12.2023 була проведена групову консультацію з елементами тренінгу студентами магістрами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Івашиною Олексієм, з теми: «Копінг-стратегії подолання стресових ситуацій в юнацькому віці», Кухарєвою Єлизаветою з теми: «Емоційне вигорання сучасної молоді: прояви та стратегії подолання», Христич Яною з теми: «Взаємозв’язок емоційного інтелекту та тривожності осіб раннього дорослого віку» для студентів правового відділення ВСП «Сумського фахового коледжу СНАУ».

На консультації презентовано стратегії подолання молоддю симптомів емоційного вигорання. Розглянуто причини виникнення емоційного вигорання у студентський період життя.

Розглянуті причини виникнення та ефективні способи подолання молоддю стресових ситуацій. Студенти були ознайомлені з різновидами невдалих та ефективних копінг-стратегій у студентський період життя. та запропоновані ефективні техніки та дієві способи ефективної поведінки у стресових ситуаціях, опрацьовані способи посилення здатності до самоконтролю та самоефективності у стресових ситуаціях.

Обговорені особливості емоційного інтелекту та ефективні способи його розвитку. Продемонстровано, що розвиток здібності розуміння власних емоцій та емоцій інших людей є ефективними способами саморозуміння та встановлення емоційного контакту з іншими. На зустрічі запропоновано способи ефективного розвитку емоційного інтелекту, техніки встановлення емоційного контакту з іншими в ситуаціях утруднення та невизначеності, посилення здатності до емоційного самоконтролю.

Студенти коледжу продемонстрували здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність планувати та управляти часом, здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, використання інформаційних та комунікаційних технологій, здатність бути критичним та самокритичним, здатність до адаптації, дії, прийняття обґрунтованих рішень в новій ситуації, здатність працювати автономно та в команді.

Вдячні колегам з університету за отриману інформацію та знання.