ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Мобінг на робочому місті

05 лютого 2024


Все частіше ми чуємо термін «мобінг», що у перекладі з англійської «mob» означає «агресивний натовп», «банда» і являє собою систематичний психологічний терор, різні форми зниження авторитету, психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Явище мобінгу є досить давньою і поширеною проблемою, однак часто жертви мобінгу не розуміють, що стосовно них вчиняється насилля та не мають достатньої інформації для виходу із цієї ситуації.
Мобінг поділяють на два основні види: вертикальний (мобінг із боку керівництва, іноді його ще називають «босинг») і горизонтальний (мобінг із боку колег). Часто буває, що працівник стає об’єктом відразу обох його видів. Він має чітко окреслені форми психологічного та економічного тиску, серед яких виділяють:

1. Створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери;
2. Безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція;
3. Нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;
4. Нерівна оплата праці рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
5. Безпідставне позбавлення працівника частини виплат;
6. Необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Ключовими ознаками мобінгу є систематичність та тривалість діяння, наявність умислу, спеціальний суб’єкт (роботодавець, члени трудового колективу) та мета.

Однак, не вважаються мобінгом вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором.
Особа, яка зазнала мобінгу, зі скаргою може звернутися до Державної служби України з питань праці та/або до суду. Також працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець чинив мобінг (цькування) або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили з отриманням вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку. Працівник має право на відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я, причиною якого став мобінг у розмірі понесених витрат на лікування та на матеріальне відшкодування моральної шкоди.
Особи, винні у мобінгу, притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до статті 173³ КУпАП у вигляді штрафу або громадських робіт.

Посилання:  http://surl.li/qesup