ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Обговорення освітньо-професійних програм

01 березня 2024


Для успішного впровадження та реалізації освітньо-професійної програми важливим і необхідним є етап обговорення пропозицій та зауважень щодо її змісту. Керівниками робочих груп, викладачами циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін було проведено зустріч-обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей:

  • «Облік і оподаткування»
  • «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
  • «Підприємництво та торгівля»
  • «Маркетинг»

У засіданні прийняли участь стейкхолдери (заінтересовані сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньо-професійної діяльності коледжу, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати), зокрема:

– представники бізнесу: фінансовий директор Агрофірми «Вікторія» Олег Грицак, головний бухгалтер ТОВ «Білопілля Транс Агро» Ірина Зубкова, фахівець з продажу Сумської і Харківської областей ТОВ «ЛВН Лімітед» Олександр Радчук;

– представники наукової спільноти: завідувач кафедри обліку і оподаткування, к.е. н., професор Микола Гордієнко, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Лариса Полятикіна, завідувач кафедри економіки і підприємництва ім. професора Брюховецького, д.е.н., професор Світлана Терещенко, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., професор Михайло Геєнко, завідувач кафедри маркетингу і логістики, д. е.н., професор Наталія Макаренко;

– представники зі здобувачів освіти: студенти спеціальності «Облік і оподаткування» Тетяна Шевчун, Анна Білоцерківська, спеціальності «Підприємництво та торгівля» Антон Павленко, Наталія Тернова, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Діана Назаренко, Єгор Корнієнко, спеціальності «Маркетинг» Богдан Гузь, Анастасія Демченко.

У ході засідання були обговорені ряд важливих питань стосовно дисциплін вільного вибору, фокусу програм, відповідності спеціальних компетентностей програмним результатам навчання. Позитивно відзначено практичну складову, яка пов’язує освітній процес з виробництвом.

Заключне слово було надано завідувачці обліково-фінансовим відділенням Олені Скоповій, яка акцентувала увагу на сучасних вимогах щодо якості у сфері фахової передвищої освіти, а також компетентності, які набуватимуть здобувачі освіти з урахуванням вимог сьогодення та воєнного стану.