ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Особливості звільнення людини за прогул

26 квітня 2024


У випадку прогулу, зокрема відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня без поважних причин, роботодавець може розірвати: – трудовий договір, укладений на невизначений строк; – строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності. Прогул — це порушення трудової дисципліни, за його вчинення працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності та підданий стягненню у вигляді догани або звільнення. 

Звільнити працівника за прогул можна безпосередньо після здійснення прогулу, але: 

– не пізніше місяця після виявлення цього прогулу;

– не пізніше шести місяців з дати здійснення прогулу; 

– не пізніше одного місяця з дня отримання згоди профспілкового органу на звільнення.