ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

План заходів тижня циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін

08 листопада 2023