ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Конференції

♦ Круглий стіл 18.05.2024

♦ Освіта в умовах трансформації суспільства 14-18.05.2024

♦ Круглий стіл 17.11.2023

Освіта в умовах трансформації суспільства 15-19.05.2023

♦ Круглий стіл 17.11.2022

♦ Круглий стіл 14.06.2022

♦ Круглий стіл 25.05.2022

♦ Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти : інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»

♦ Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти  в умовах діджиталізації суспільства»

♦ Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз

Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання