ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

ЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін

Навчальна діяльність. Навчальний процес у цикловій комісії здійснюється молодим колективом фахівців високого професійного рівня.

Мета циклової комісії – формування нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів. Викладачі мають достатньо високий науково-методичний потенціал, який реалізується в розробці нормативної документації, науково-методичного забезпечення дисциплін.

Склад ЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін: 8 основних викладачів, в тому числі: кандидати економічних наук – 3, викладачі вищої категорії – 5, І категорії – 1, ІІ категорії – 2, та 2 викладачі працюють за сумісництвом.
Голова ЦК  кандидат економічних наук, викладач вищої категорії Неженець Оксана Петрівна.


Дисципліни, що викладаються