ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

ЦК правових і гуманітарних дисциплін

30 років формуємо повагу до права через довіру до правників

Циклова комісія правових і гуманітарних дисциплін входить до складу правового відділення. Правове відділення в нашому навчальному закладі було створено в 1989 році і вже відсвяткувало свій 30-річний ювілей.

Мета циклової комісії – формування еліти українського суспільства, професіоналів найвищої кваліфікації, здатних до утвердження справедливості в Українській Державі; засвоєння студентами коледжу системи базових загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних) пріоритетів і цінностей, зокрема любов як принцип буття, сенс здорового способу життя людини, її місце та ціль у житті, саморозвиток і самовдосконалення, свобода творчості.

Основні аспекти правової культури в коледжі:
 • Творче вирішення проблем;
 • Оволодіння перспективними технологіями;
 • Реалізація і формування професійних навичок у реальних умовах;
 • Критичне мислення;
 • Творчість, ініціативність, креативність.
Ми вчимо:
 • орієнтуватися в законодавстві;
 • формувати професійні компетентності;
 • мобільно реагувати на виклики часу;
 • шукати істину;
 • відстоювати свою позицію.

Викладацький склад – 15 основних співробітників, в тому числі кандидатів наук – 3, викладачів-методистів – 3, старших викладачів – 1, викладачів вищої категорії – 8, викладачів І категорії – 1; викладачів ІI категорії – 2, спеціалістів – 2.

Наші викладачі

 • багатогранні особистості;
 • методично обізнані;
 • мають високий рівень науково-дослідницької активності;
 • творчі особистості.

Дисципліни, що викладаються:

фахового циклу


Дисципліни гуманітарного циклу:


Філологічні дисципліни:


Сфера професійної діяльності майбутніх правників:

Переконані, що професія юриста за своєю суттю є унікальною. Адже справжній юрист може змінити цей світ, зробити його кращим, більш безпечним та справедливим!

Запрошуємо саме вас на навчання і зробимо це разом!