ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

ЦК загальноосвітніх дисциплін

Циклова методична комісія загальноосвітніх дисциплін входить до складу обліково-фінансового відділення.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. 

Метою вивчення загальноосвітніх дисциплін є формування всебічно розвиненої особистості студента, що прагне до самовдосконалення.

Викладацький склад – 9 співробітників, в тому числі: викладачів вищої категорії – 6, викладачів І категорії – 2, викладачів ІI категорії – 1.

Дисципліни, що викладаються: