ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Доступ до публічної інформації та електронні звернення громадян

Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету (СФК СНАУ) надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Наша адреса

пров. Піщаний, буд. 1, м. Суми, Україна, 40031

Наші контакти

тел. + 38 (099) 419 2627

+ 38 (097) 935 8733

Часи роботи
понедiлок – п’ятниця 800 – 1630
перерва 1200 – 1230

E-mail:

koledgsnau@ukr.net