ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Стипендіальне забезпечення на ІI семестр 2020-2021 н.р.

Рейтинг успішності студентів та Реєстр осіб, яким призначаються стипендії