ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Стипендіальне забезпечення на IІ семестр 2021-2022 н.р.

Рейтинг успішності студентів та Реєстр осіб, яким призначаються стипендії