ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Статут Клубу випускників Коледжу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Клуб випускників ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” (далі – Клуб) заснований громадянами України і є добровільним об’єднанням.

1.2. Під терміном випускник Коледжу мається на увазі випускник, що закінчив заклад освіти за весь період його існування починаючи від року його заснування (1903 р.) і аж до сучасного моменту.

1.3 Клуб діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Адреса Клубу :

пров. Піщаний, буд. 1, м. Суми, Україна, 40031

Контакти:

+38 (099) 419 2627

+38 (097)  935 8733

E-mail: koledgsnau@ukr.net

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

2.1. Метою створення і діяльності Клубу є сприяння зміцненню зв’язків між випускниками, студентами та друзями Коледжу, захист та підтримка його авторитету, єдності та традицій, проведення оздоровчої, екологічної, любительської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності для захисту законних соціальних, економічних, творчих, науково-культурних, спортивних та інших інтересів членів Клубу та Коледжу.

2.2. Основні завдання Клубу:

2.2.1. Об’єднання випускників Коледжу для сприяння реалізації і захисту їх цивільних, соціальних, економічних і професійних прав і свобод.

2.2.2. Організація і надання всебічної соціальної, економічної та інформаційної підтримки Коледж і сприяння зміцненню та розвитку його матеріально-технічної бази.

2.2.3. Підтримка і сприяння реалізації програм і заходів Коледжу в сферах освіти, науки, культури і мистецтва, профілактики і охорони здоров’я, фізкультури і спорту, для наукового, духовного і фізичного розвитку випускників, студентів і співробітників Коледжу.

2.2.4. Пропаганда та підтримка традицій та пам’яті Коледжу, підняття його престижу.

2.2.5. Сприяння удосконаленню освітнього процесу у Коледжі у відповідності до технічного прогресу сучасного та передового досвіду в системі освіти.

2.2.6. Сприяння розбудові мережі партнерства і наданню консультаційної допомоги підприємствам та установам, де працюють випускники Коледжу.

2.2.7. Сприяння виконанню курсових та науково-дослідних робіт за реальними темами за замовленнями підприємств.

2.2.8. Сприяння організації проходження виробничої практики студентів на передових підприємствах, де працюють випускники Коледжу.

2.2.9. Залучати нових членів до Клубу.

2.3. Для реалізації завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Клуб діє в наступних напрямках:

2.3.1. Встановлює і підтримує зв’язки і контакти між зацікавленими випускниками Коледжу та членами їх сімей.

2.3.2. Сприяє організації робочих місць для студентів і випускників Коледжу, особливо потребуючих соціального захисту.

2.3.3. Сприяє випускникам, студентам і співробітникам Коледжу в підвищенні їх професійної кваліфікації, перенавчанню і працевлаштуванню.

2.3.4. Надає допомогу членам Клубу, студентам, випускникам, ветеранам – співробітникам Коледжу , що її потребують.

2.3.5. Сприяє Коледжу в модернізації і розширенні матеріально-технічної і наукової бази, в поширенні прогресивних форм і методів ефективної системи освіти і підготовки кадрів.

2.3.6. Сприяє в розповсюдженню передового педагогічного і наукового досвіду Коледжу в Україні та за кордоном.

2.3.7. Формує власні бази даних членів Клубу.

2.3.8. Сприяє проведенню зборів членів Клубу.

2.3.9. Приймає участь у просвітницькій діяльності.

2.3.10. Сприяє поширенню інформації про Коледжу та залученню абітурієнтів для навчання.

3. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЗКИ

3.1. Членами Клубу можуть бути всі випускники Коледжу.

3.2. Членство в Клубі не виключає членства в інших організаціях.

3.3. Прийом у члени Клубу здійснюється на підставі особистої заяви-анкети.

3.4. Члени Клубу мають право:

– брати участь в усіх видах його діяльності;

– одержувати допомогу від Клубу для здійснення своїх творчих ідей і пропозицій;

– одержувати консультації членів Клубу;

– обирати і бути обраним у керівні органи Клубу;

– одержувати інформацію про діяльність Клубу.

3.5. Члени Клубу зобов’язані:

– знати і виконувати вимоги даного статуту;

– активно сприяти реалізації мети та завдань Клубу;

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ

4.1. Для управління діяльністю Клубу створюються керівний орган – Рада Клубу.

4.2. Рада Клубу:

– визначає термін проведення зустрічей членів Клубу;

– визначає і виносить на пропозиції щодо зміни свого складу та перспектив розвитку Клубу;

– приймає у члени Клубу, реєструє членство в Клубі та приймає рішення щодо виходу або виключення членів Клубу;

– організує виконання рішень;

– визначає Голову Клубу;

– приймає внутрішні документи, що регулюють діяльність Клубу в межах своїх повноважень;

– надає звання «Почесний член Клубу випускників Коледжу», «Почесний випускник Коледжу».

4.3. Всі рішення Ради Клубу приймаються простою більшістю голосів його членів.

Випускники Коледжу, які виявили бажання фінансово допомогти Коледжу можуть це зробити через Благодійну організацію “Благодійний фонд” Випускники коледжу СНАУ

МФО 337568 Рахунок: UA433375680000026000300928215

Код ЄДРПОУ 39138646

Призначення платежу: благодійна допомога