ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Рада з академічної доброчесності

Кодекс Академічної доброчесності
Методичні рекомендації  з підтримки принципів академічної доброчесності
Положення про академічну доброчесність
Положення про академічні свободи учасників освітнього процесу