ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Бабенко Ольга Петрівна

Викладач облікових дисциплінПрацює в коледжі з 2002 року.

Викладачем працює з 1 вересня 2004 року.

У 2006 році закінчила Сумський НАУ та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Обліку і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

У 2007 році підвищувала кваліфікацію в інституті післядипломної освіти та дорадництва на базі Сумського національного аграрного університету.

У 2013 році закінчила СДПУ ім. А.С. Макаренка отримала повну вищу освіту магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

У 2008 році отримала кваліфікацію викладача ІІ категорії.

У 2013 році отримала кваліфікацію викладача І категорії.

У 2021 році підтвердила кваліфікацію викладача І категорії.

Викладає наступні дисципліни:

  • фінансовий облік;
  • контроль і ревізія;
  • бухгалтерський облік;
  • облік і звітність у бюджетних установах
  • організація обліку на підприємствах малого бізнесу.

З кожної із зазначених дисциплін має оформлені навчально-методичні комплекси як у електронному, так і в паперовому варіантах.

Комплекси містять повний теоретичний курс лекцій, навчально-методичні карти занять, методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів, робочі зошити для виконання практичних робіт, робочий зошит для проведення навчальної практики, інструкційні карти для практичних робіт, мультимедійне забезпечення у вигляді презентацій до лекцій, завдання для поточного контролю знань з використанням інтерактивної дошки, тестові завдання з дисциплін та інші матеріали.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

Є класним керівником академічної групи.

Проведення  відкритих заходів:

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік розрахунків з підзвітними особами».

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік довгострокових зобов’язань».

Відкрита виховна година на тему: День пам’яті жертв голодомору «Україна пам’ятає »

Відкрита виховна година на тему : «Шлях до успіху»

Відкрита виховна година на тему: «Кожна дорога має початок».

Відкрита виховна година на тему: «Коледж СНАУ – 1903-2013: люди, історія, перспективи»

Відкрите заняття з контроль і ревізії на тему: «Використання трудових ресурсів та фонду оплати праці».

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік касових операцій».

Відкрита виховна година на тему : «Людина – не товар»

Участь  у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ. Було підготовлено та прийнято на виставку:

2011 рік –  Матеріали для супроводу лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія», розроблені у програмі Power Point

2012 рік – матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий облік» спеціальності «Економіка підприємства»

2013 рік – методичні матеріали з виховної роботи «Педагогічні умови виховання студентів у ВНЗ»

2014 рік – методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

2015 рік – зошит для практичних робіт з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

2016 рік – робочий зошит, для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Економіка підприємства ».

Опубліковані  наступні наукові матеріали:

Бабенко О.П. Керівництво вихованням студентів аграрного коледжу з позицій колективного виховання в педагогіці А.С. Макаренка //ідеї А.С. Макаренка і проблеми становлення особистості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» м. Суми 13 березня 2013 року. Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка 2013 р. ст. 55

Бабенко О.П. Специфіка керівництва вихованням студентів аграрного коледжу// Проблеми інновацій та управління якістю освіти: Матеріали науково практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених» 14 травня 2013р. м. Суми. Університетська книга 2013р. ст.241

Бабенко О.П. Педагогічні умови керівництва вихованням студентів аграрного коледжу//Актуальні проблеми педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту: Збірник наукових праць молодих вчених «Наукові пошуки» м. Суми Видавництво СумДПУ ім. Макаренка 2013р.

Бабенко О.П.  Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки фахівців: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти : інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»: Суми 2022-с112

Сорокіна А. О. Бабенко О.П. Сучасні стратегії трансформації освіти: від теорії до практики: “Сучасний стан та перспективи розвитку аудиту та обліку” Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти : інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»: Суми 2022

Бондаренко Я. І. Бабенко О.П.  Сучасні стратегії трансформації освіти: від теорії до практики: “Сучасні навчальні ресурси в освіті” Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти : інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»: Суми 2022

Бабенко О.П Проблеми інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства»: Суми 2023

Деркач В., Бабенко О. ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція “Україна на шляху трансформацій: суспільство. економіка. право ” Суми 2023