ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Чортенко Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, старший викладачПрацює у коледжі з 2001 р.

Освіта, підвищення кваліфікації та самоосвіта:

2001 р. закінчив історичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю «Історія» та отримав кваліфікацію історика, а 2012 р. захистив кандидатську дисертації і здобув вчений ступінь кандидата історичних наук.

Підвищення кваліфікації, стажування, курси:

2005 та 2008 роках пройшов підвищення кваліфікації викладачів сільськогосподарських технікумів і коледжів на базі Сумського національного аграрного університету;
2012 р. – у Сумському інституті післядипломної педагогічної освіти, де одночасно пройшов курс підготовки з оволодіння сучасними технологіями Веб 2.0 (Wiki) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державних освітніх стандартів України;
2016 р. у Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Стан та перспективи розвитку аграрної освіти» (НМЦ «Агроосвіта», м. Київ).
2016 р. курс на платформі Prometheus «Вибрані питання європейської історії», лектор професор Українського католицького університету Ярослав Грицак (сертифікат від 19 вересня 2016 р.)
2016 р. курс на платформі Prometheus “Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності», лектор професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк (сертифікат від 15.01.2015 р.)
2017 р. курс на платформі Prometheus «Критичне мислення для освітян», лектори, професор Запорізького національного університету Сергій Терно та директор СШ №148 ім. Івана Багряного м. Києва Сергій Горбачов (сертифікат від 4 грудня 2017 р.)
2020 р. – «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням платформи Moodle» (2 год.) (5.05.2020, СумДУ)
2020 р. – курс на платформі Prometheus «Медіаграмотність для освітян» (С.Горбачов, Л.Найдьонова) (60 год.)(сертифікат від 03.04.2020 р.)
2020 р. – курс на Національній платформі цифрової грамотності «Дія» «Онлайн-сервіси для вчителів»(сертифікат від 30.03.2020 р.)
2020 р. – курс на платформі Prometheus «Освітні інструменти критичного мислення» (60 год.) (С.Терно) (сертифікат від 11.04.2020 р.)
2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника закладу освіти» (30 год.) (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 28-30.09.2020 р.) (сертифікат № 02139771 12132-20)
2020 р. навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти (16 год.) (НМЦ вищої та фахової передвищої освіти МОНУ, 5-6.10.2020 р.) (серитфікат СС 38282994/1573-20)
2020 р. курс підвищення кваліфікації та тренінг у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян» (22 год.) (проект ГО «Міцна громада»), (сертифікат від 20.10.2020 р.)
2021 р. курс онлайн навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя «Методична весна» на тему: «Історія, як основа майбутнього» (8 год.) (ТОВ Видавництво «Ранок») (сертиівкат від 16.03.2021 р.)
2021 р. отримано Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою Національної комісії зі стандартів державної мови (сертифікат від 20.08.2021 р.)
2021 р. курс підвищення кваліфікації «Нові додатки Google для освітнього процесу» (30 год.) (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 29-31.09.2021 р.) (сертифікат № ПК 02139771 17678-21)
2021 р. онлайн курс студії онлайн- освіти EdEra«Історія: Зародження української нації» (30 год) (сертифікат від 16.10.2021 р.)
2022 р. курс навчання у за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посаду державних службовців категорії «Б», «В» (72 год.) (Сумський регіональний центрі підвищення кваліфікації, 1-28.01.2022) (сертифікат від 28.01.2022)
2022 р. підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Впровадження змін» (10 год.) (Сумський регіональний центрі підвищення кваліфікації, 06-7.06.2022) (сертифікат від 7.06.2022)
2022 р. курс на платформі Prometheus «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» (30 год.) (сертифікат від 1.11.2022 р.)
2022 р. курс на Національній платформі цифрової грамотності « Дія» «Інтерактивне навчання» (0,2 ЄКТС) (сертифікат від 25.10.2022)
2022 р. курс на Національній платформі цифрової грамотності « Дія» «Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю» (0,1 ЄКТС) (сертифікат від 25.10.2022)
2022 р. курс на платформі Prometheus «Перша домедична допомога в умовах війни» (30 год.) (сертифікат від 30.10.2022 р.)
2022 р. курс підвищення кваліфікації «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, компетентність, взаємодія» (30 год.) (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 19-21.12.2022 р.) (сертифікат від 21.12.2022)

Викладає наступні дисципліни:

Історія України
Історії України та української культури
Історія держави і права України та зарубіжних країн
Логіка
Методична проблема над якою працює викладач: «Формування загальних та фахових компетентностей студентів під час вивчення історії в умовах діджиталізації освіти»

Навчально-методична та наукова робота:

Письмові консультації

 1. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Внутрішня політика Російської держави на Півдні України після зруйнування Запорізької Січі у 1775 р.»
 2. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Військова організація козаків періоду Нової Січі»
 3. Письмова консультація з історії України на тему: «Виникнення, програмні положення перших українських політичних партій на початку ХХ століття»
 4. Письмова консультація з історії України на тему: «Запорізький зимівник XVIII ст.»
 5. Письмова консультація з історії України на тему: «Передумови генезису та становлення політичних партій в Україні (кінець XIX – сер. 20-х рр. XX ст.)»
 6. Письмова консультація з історії України на тему: «Соціальний та кількісний склад мешканців зимівників Запорізьких Вольностей у XVIII ст.
 7. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Формування національної судової системи в період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.»
 8. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Становлення національної системи законодавства за гетьманування Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.)»
 9. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Державні суди на українських землях у складі Великого князівства Литовського»
 10. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Розбудова місцевих органів влади Криму в умовах революційних подій кінця 1918 – початку 1919 рр.»
 11. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Місцеві органи управління Південної України 1775 – 1822 рр.»
 12. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Військова організація козаків періоду Нової Січі (1734–1775 рр.)»
 13. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Вплив держави на соціальну структури населення Південної України наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.»
 14. Письмова консультація з історії держави і права України та зарубіжних країн на тему: «Погляди Михайла Грушевського про державу і право та їх реалізація у законодавстві Центральної Ради»
 15. Письмова консультація з історії держави і права України та зарубіжних країн на тему: «Тенденції розвитку законодавства про кримінальну відповідальність радянської України в умовах здійснення політики колективізації, індустріалізації та масових репресій (1930-1940 рр.)»

Методичні рекомендації та посібники

 1. Індивідуальна наскрізна практика як елемент дуальної освіти (з досвіду коледжу Сумського НАУ) (у співавторстві з викладачами ЦК обліково-економічних дисциплін)
 2. Методична розробка: «Історія коледжу СНАУ (1956-1991 рр.)»
 3. Методична розробка на тему: З чого почати дослідження свого родоводу (практичний порадник)»
 4. Методичні рекомендації для виконання аналітичного дослідження в мережі Internet з дисципліни історія України
 5. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи студента з історії держави і права України
 6. Методичні рекомендації до підготовки та виконання курсової роботи (для студентів коледжу)
 7. Пам’ятка учасника усного опитування з історії вищого навчального закладу
 8. Посібник «Історія держави і права України в схемах»
 9. Посібник «Історія української культури» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ О.Роговенко)
 10. Посібник з історії української культури на тему: «Церковна архітектура Наддніпрянської України» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ О.Роговенко)
 11. Методична розробка на тему: «З чого почати дослідження свого родоводу» (практичний порадник)

Сценарії заходів та фільми

 1. Програми переддипломної виробничої практики зі спеціальності «Правознавсво» (у співавторсві з викладачем правових дисциплін Бісік С.Г.)
 2. Сценарій до фільму та фільм «Недригаійлів – історія мого села»
 3. Сценарій позаурочного заходу до Дня юриста на тему «Його величність – право»
 4. Сценарій навчально-виховного заходу: «Мій рід – моє коріння»
 5. Сценарій фільму та фільм «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фахових дисциплін у коледжі СНАУ»
 6. Сценарій фільму та фільм «З досвіду практичної підготовки в коледжі СНАУ»
 7. Викладачем ведеться авторська сторінка «Студентський історичний простір» у Facebook (діє з квітня 2016 р. і має більше 600 повідомлень). Серед матеріалів велися теми: «Обличчя української революції», «Цікаві факти та документи з історії», «Варто прочитати», «Віртуальні та мультимедійні експозиції музеїв», «Актуальна тема сьогодення», «100 років української конституції», «Цей день в історії», «Іноземні дослідники про історію України», «Видатні постаті українського державотворення»

Наукові публікації

 1. Чортенко А. Веретенівський парк / Чортенко А. [Електронний ресурс] // Регіональний інтернет-проект з міжнародною участю «Сумські літописи». – Режим доступу :http://istoriya.sumy.ua/index.php
 2. Чортенко А. Відгук на автореферат дисертації Подрєз Ю.В. «Українська діаспора в суспільно-економічному просоторі Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі участі етнічних українців в розвитку дрібного промислового підприємництіва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
 3. Чортенко А. Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії / А. Чортенко // Сумський історико-архівний журнал. – Суми : СумДУ, 2011. – № XIV–XV. – С. 79–85.
 4. Чортенко А. Еволюція ідейних поглядів студентів – членів Революційної української партії (1900–1905 рр.) / А. Чортенко // Розвиток наукової думки – 2008 : Збірник матеріалів науково-практичній конференції. – Миколаїв : НУК, 2008. – Т. 1. – C. 32–35.
 5. Чортенко А. Зміни в соціальному складі студентства Наддніпрянської України (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) / А. Чортенко // Наука та практика – 2007 : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / кол. авт. – Полтава : ФОП Петренко І. М., 2007. – С. 276–278.
 6. Чортенко А. Значення студентства у перші роки діяльності Української народної партії / А. Чортенко // Materiały V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnia spόłka – 2009. – Przemyśl : Nauka i studia, 2009. – Vol. 3. Prawo. Hanstwowy zarząd. Historia. – С. 61–63.
 7. Чортенко А. Непартійні форми громадської діяльності студентства Наддніпрянщини в 90-ті роки ХІХ ст. / А. Чортенко // Актуальні питання науки та практики – 2007 : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / кол. авт. – Полтава : СПДФО Петренко І. М., 2007. – С. 195–199.
 8. Чортенко А. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) / А. Чортенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 19 (206). – С. 230–238.
 9. Чортенко А. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 – лютий 1917 років : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Чортенко А. – Запоріжжя, 2012. – 235 с.
 10. Чортенко А. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 – лютий 1917 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Чортенко А. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.
 11. Чортенко А. Студенти у творенні основної організаційної структури Революційної української партії (1900–1905 рр.) / А. Чортенко // Материали за 5-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на свете». – Софія : «Бял ГРАД-БД» ООД, 2009. – Т. 4. Закон. История. – С. 73–75.
 12. Чортенко А. Студентство в діяльності українських національних партій та молодіжних позапартійних організацій Наддніпрянщини напередодні Лютневої революції (середина 1914 – лютий 1917 рр.) / А. Чортенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 169–178.
 13. Чортенко А. Студентство в становленні національної партійної системи на територіях Наддніпрянської та Наддністрянської України поч. XX ст. (порівняльний аспект) / А. Чортенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІ.
 14. Чортенко А. Українське студентство, як носій політичної свідомості в умовах перехідного періоду (історико-філософський аспект) / А. Чортенко // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними. Зб. матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції (22–24 червня 2006 р). – Суми: СумДУ, 2006. – Т. 2. – С. 85–88.
 15. Чортенко А. Формування зовнішньополітичної служби Української Держави (1918 р.) в історіографії // Збірник наукових праць Міжнародної студентської наукової конференції «Історія очима молодих дослідників». – Донецьк : Донецький державний університет, 1999. – Т. 2. – С.205–209.
 16. Чортенко А. Хто ми є? (до основ власної самоідентифікації) / А. Чортенко // Недригайлівське земляцтво в місті Суми: патріоти славного Посулля / [упоряд. І. Т. Бойченко]. – Суми : Мрія-1, 2013. – 191 с. – С. 7–14.
 17. Чортенко А. Якісні та кількісні зміни в складі студентства Наддніпрянської України (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) / А. Чортенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 89–91.
 18. Чортенко А. Студентський фактор у політизації українського національного руху Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» (25 квітня 2014 р.). – Суми, 2014.
 19. Чортенко А. Еволюція поглядів на «українське питання» в політичних колах Німеччини (друга половина ХІХ ст. – початок 1917 року // Тези Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика», СДПУ (26 жовтня 2017 р.)
 20. Реалізація мікропроекту «Мій рід – моє коріння», як спосіб формування загальних та фахових компетентностей студентів (з досвіду роботи викладачів Коледжу Сумського НАУ) // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів» (12-15 березня 2019 р.), Суми, Коледж Сумського НАУ, 2019.
 21. Організація навчального процесу на основі дистанційних технологій в умовах карантину (з досвіду Сумського фахового коледжу СНАУ) // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» (28-30 травня 2020 р.), Суми, Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2020.
 22. Сторінка у Facebook, як додатковий навчальний інструмент при викладанні історії (з досвіду викладача) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» (12-14.05.2022), Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2022.