ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Чортенко Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, старший викладачПрацює в коледжі з 2001 р.

Освіта, підвищення кваліфікації та самоосвіта:

2001 р. закінчив історичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю «Історія» та отримав кваліфікацію історика, а 2012 р. захистив кандидатську дисертації і здобув вчений ступінь кандидата історичних наук.

Підвищення кваліфікації, стажування, курси:

 • 2005 та 2008 роках пройшов підвищення кваліфікації викладачів сільськогосподарських технікумів і коледжів на базі Сумського національного аграрного університету;
 • 2012 р. – у Сумському інституті післядипломної педагогічної освіти, де одночасно пройшов курс підготовки з оволодіння сучасними технологіями Веб 2.0 (Wiki) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державних освітніх стандартів України;
 • 2016 р. у Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Стан та перспективи розвитку аграрної освіти» (НМЦ «Агроосвіта», м. Київ).
 • 2016 р. курс на платформі Prometheus «Вибрані питання європейської історії», лектор професор Українського католицького університету Ярослав Грицак (сертифікат від 19 вересня 2016 р.)
 • 2016 р. курс на платформі Prometheus “Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності», лектор професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк (сертифікат від 15.01.2015 р.)
 • 2017 р. курс на платформі Prometheus «Критичне мислення для освітян», лектори, професор Запорізького національного університету Сергій Терно та директор СШ №148 ім. Івана Багряного м. Києва Сергій Горбачов (сертифікат від 4 грудня 2017 р.) 
 • 2020 р. – «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням платформи Moodle» (2 год.) (5.05.2020, СумДУ)
 • 2020 р. – курс на платформі Prometheus «Медіаграмотність для освітян» (С.Горбачов, Л.Найдьонова) (60 год.)(сертифікат від 03.04.2020 р.)
 • 2020 р. – курс на Національній платформі цифрової грамотності «Дія» «Онлайн-сервіси для вчителів»(сертифікат від 30.03.2020 р.)
 • 2020 р. – курс на платформі Prometheus «Освітні інструменти критичного мислення» (60 год.) (С.Терно) (сертифікат від 11.04.2020 р.)
 • 2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника закладу освіти» (30 год.) (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 28-30.09.2020 р.) (сертифікат № 02139771 12132-20)
 • 2020 р. навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти (16 год.) (НМЦ вищої та фахової передвищої освіти МОНУ, 5-6.10.2020 р.) (серитфікат СС 38282994/1573-20)
 • 2020 р. курс підвищення кваліфікації та тренінг у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян» (22 год.) (проект ГО «Міцна громада»), (сертифікат від 20.10.2020 р.)
 • 2021 р. курс онлайн навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя «Методична весна» на тему: «Історія, як основа майбутнього» (8 год.) (ТОВ Видавництво «Ранок») (сертиівкат від 16.03.2021 р.)
 • 2021 р. отримано Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою Національної комісії зі стандартів державної мови (сертифікат від 20.08.2021 р.)
 • 2021 р. курс підвищення кваліфікації «Нові додатки Google для освітнього процесу» (30 год.) (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 29-31.09.2021 р.) (сертифікат № ПК 02139771 17678-21)
 • 2021 р. онлайн курс студії онлайн- освіти EdEra«Історія: Зародження української нації» (30 год) (сертифікат від 16.10.2021 р.)
 • 2022 р. курс навчання у за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посаду державних службовців категорії «Б», «В» (72 год.) (Сумський регіональний центрі підвищення кваліфікації, 1-28.01.2022) (сертифікат від 28.01.2022)
 • 2022 р. підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Впровадження змін» (10 год.) (Сумський регіональний центрі підвищення кваліфікації, 06-7.06.2022) (сертифікат від 7.06.2022)
 • 2022 р. курс на платформі Prometheus «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» (30 год.) (сертифікат від 1.11.2022 р.)
 • 2022 р. курс на Національній платформі цифрової грамотності « Дія» «Інтерактивне навчання» (0,2 ЄКТС) (сертифікат від 25.10.2022)
 • 2022 р. курс на Національній платформі цифрової грамотності « Дія» «Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю» (0,1 ЄКТС) (сертифікат від 25.10.2022)
 • 2022 р. курс на платформі Prometheus «Перша домедична допомога в умовах війни» (30 год.) (сертифікат від 30.10.2022 р.)
 • 2022 р. курс підвищення кваліфікації «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, компетентність, взаємодія» (30 год.) (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 19-21.12.2022 р.) (сертифікат від 21.12.2022)

Викладає наступні дисципліни:

 • Історія України
 • Історії України та української культури
 • Історія держави і права України та зарубіжних країн
 • Логіка

Методична проблема над якою працює викладач: «Формування загальних та фахових компетентностей студентів під час вивчення історії в умовах діджиталізації освіти»

Навчально-методична та наукова робота:

Письмові консультації

1. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Внутрішня політика Російської держави на Півдні України після зруйнування Запорізької Січі у 1775 р.»

2. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Військова організація козаків періоду Нової Січі»

3. Письмова консультація з історії України на тему: «Виникнення, програмні положення перших українських політичних партій на початку ХХ століття»

4. Письмова консультація з історії України на тему: «Запорізький зимівник XVIII ст.»

5. Письмова консультація з історії України на тему: «Передумови генезису та становлення політичних партій в Україні (кінець XIX – сер. 20-х рр. XX ст.)»

6. Письмова консультація з історії України на тему: «Соціальний та кількісний склад мешканців зимівників Запорізьких Вольностей у XVIII ст.

7. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Формування національної судової системи в період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.»

8. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Становлення національної системи законодавства за гетьманування Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.)»

9. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Державні суди на українських землях у складі Великого князівства Литовського»

10. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Розбудова місцевих органів влади Криму в умовах революційних подій кінця 1918 – початку 1919 рр.»

11. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Місцеві органи управління Південної України 1775 – 1822 рр.»

12. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Військова організація козаків періоду Нової Січі (1734–1775 рр.)»

13. Письмова консультація з історії держави і права України на тему: «Вплив держави на соціальну структури населення Південної України наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.»

14. Письмова консультація з історії держави і права України та зарубіжних країн на тему: «Погляди Михайла Грушевського про державу і право та їх реалізація у законодавстві Центральної Ради»

15. Письмова консультація з історії держави і права України та зарубіжних країн на тему: «Тенденції розвитку законодавства про кримінальну відповідальність радянської України в умовах здійснення політики колективізації, індустріалізації та масових репресій (1930-1940 рр.)»

Методичні рекомендації та посібники

1. Індивідуальна наскрізна практика як елемент дуальної освіти (з досвіду коледжу Сумського НАУ) (у співавторстві з викладачами ЦК обліково-економічних дисциплін)

2. Методична розробка: «Історія коледжу СНАУ (1956-1991 рр.)»

3. Методична розробка на тему: З чого почати дослідження свого родоводу (практичний порадник)»

4. Методичні рекомендації для виконання аналітичного дослідження в мережі Internet з дисципліни історія України

5. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи студента з історії держави і права України

6. Методичні рекомендації до підготовки та виконання курсової роботи (для студентів коледжу)

7. Пам’ятка учасника усного опитування з історії вищого навчального закладу

8. Посібник «Історія держави і права України в схемах»

9. Посібник «Історія української культури» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ О.Роговенко)

10. Посібник з історії української культури на тему: «Церковна архітектура Наддніпрянської України» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ О.Роговенко) 

11. Методична розробка на тему: «З чого почати дослідження свого родоводу» (практичний порадник)

Сценарії заходів та фільми

1. Програми переддипломної виробничої практики зі спеціальності «Правознавсво» (у співавторсві з викладачем правових дисциплін Бісік С.Г.)

2. Сценарій до фільму та фільм «Недригаійлів – історія мого села»

3. Сценарій позаурочного заходу до Дня юриста на тему «Його величність – право»

4. Сценарій навчально-виховного заходу: «Мій рід – моє коріння»

5. Сценарій фільму та фільм «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фахових дисциплін у коледжі СНАУ»

6. Сценарій фільму та фільм «З досвіду практичної підготовки в коледжі СНАУ»

7. Викладачем ведеться авторська сторінка «Студентський історичний простір» у Facebook (діє з квітня 2016 р. і має більше 600 повідомлень). Серед матеріалів велися теми: «Обличчя української революції», «Цікаві факти та документи з історії», «Варто прочитати», «Віртуальні та мультимедійні експозиції музеїв», «Актуальна тема сьогодення», «100 років української конституції», «Цей день в історії», «Іноземні дослідники про історію України», «Видатні постаті українського державотворення»

Наукові публікації

1. Чортенко А. Веретенівський парк / Чортенко А. [Електронний ресурс] // Регіональний інтернет-проект з міжнародною участю «Сумські літописи». – Режим доступу :http://istoriya.sumy.ua/index.php

2. Чортенко А. Відгук на автореферат дисертації Подрєз Ю.В. «Українська діаспора в суспільно-економічному просоторі Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі участі етнічних українців в розвитку дрібного промислового підприємництіва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

3. Чортенко А. Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії / А. Чортенко // Сумський історико-архівний журнал. – Суми : СумДУ, 2011. – № XIV–XV. – С. 79–85.

4. Чортенко А. Еволюція ідейних поглядів студентів – членів Революційної української партії (1900–1905 рр.) / А. Чортенко // Розвиток наукової думки – 2008 : Збірник матеріалів науково-практичній конференції. – Миколаїв : НУК, 2008. – Т. 1. – C. 32–35.

5. Чортенко А. Зміни в соціальному складі студентства Наддніпрянської України (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) / А. Чортенко // Наука та практика – 2007 : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / кол. авт. – Полтава : ФОП Петренко І. М., 2007. – С. 276–278.

6. Чортенко А. Значення студентства у перші роки діяльності Української народної партії / А. Чортенко // Materiały V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnia spόłka – 2009. – Przemyśl : Nauka i studia, 2009. – Vol. 3. Prawo. Hanstwowy zarząd. Historia. – С. 61–63.

7. Чортенко А. Непартійні форми громадської діяльності студентства Наддніпрянщини в 90-ті роки ХІХ ст. / А. Чортенко // Актуальні питання науки та практики – 2007 : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / кол. авт. – Полтава : СПДФО Петренко І. М., 2007. – С. 195–199.

8. Чортенко А. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) / А. Чортенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 19 (206). – С. 230–238.

9. Чортенко А. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 – лютий 1917 років : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Чортенко А. – Запоріжжя, 2012. – 235 с.

10. Чортенко А. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 – лютий 1917 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Чортенко А. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

11. Чортенко А. Студенти у творенні основної організаційної структури Революційної української партії (1900–1905 рр.) / А. Чортенко // Материали за 5-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на свете». – Софія : «Бял ГРАД-БД» ООД, 2009. – Т. 4. Закон. История. – С. 73–75.

12. Чортенко А. Студентство в діяльності українських національних партій та молодіжних позапартійних організацій Наддніпрянщини напередодні Лютневої революції (середина 1914 – лютий 1917 рр.) / А. Чортенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 169–178.

13. Чортенко А. Студентство в становленні національної партійної системи на територіях Наддніпрянської та Наддністрянської України поч. XX ст. (порівняльний аспект) / А. Чортенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІ.

14. Чортенко А. Українське студентство, як носій політичної свідомості в умовах перехідного періоду (історико-філософський аспект) / А. Чортенко // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними. Зб. матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції (22–24 червня 2006 р). – Суми: СумДУ, 2006. – Т. 2. – С. 85–88.

15. Чортенко А. Формування зовнішньополітичної служби Української Держави (1918 р.) в історіографії // Збірник наукових праць Міжнародної студентської наукової конференції «Історія очима молодих дослідників». – Донецьк : Донецький державний університет, 1999. – Т. 2. – С.205–209.

16. Чортенко А. Хто ми є? (до основ власної самоідентифікації) / А. Чортенко // Недригайлівське земляцтво в місті Суми: патріоти славного Посулля / [упоряд. І. Т. Бойченко]. – Суми : Мрія-1, 2013. – 191 с. – С. 7–14.

17. Чортенко А. Якісні та кількісні зміни в складі студентства Наддніпрянської України (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) / А. Чортенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 89–91.

18. Чортенко А. Студентський фактор у політизації українського національного руху Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» (25 квітня 2014 р.). – Суми, 2014.

19. Чортенко А. Еволюція поглядів на «українське питання» в політичних колах Німеччини (друга половина ХІХ ст. – початок 1917 року // Тези Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика», СДПУ (26  жовтня 2017 р.) 

20. Реалізація мікропроекту «Мій рід – моє коріння», як спосіб формування загальних та фахових компетентностей студентів (з досвіду роботи викладачів Коледжу Сумського НАУ) // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів» (12-15 березня 2019 р.), Суми, Коледж Сумського НАУ, 2019.

21. Організація навчального процесу на основі дистанційних технологій в умовах карантину (з досвіду Сумського фахового коледжу СНАУ) // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» (28-30 травня 2020 р.), Суми, Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2020.

22. Сторінка у Facebook, як додатковий навчальний інструмент при викладанні історії (з досвіду викладача) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» (12-14.05.2022), Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2022.