ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Чирва Наталія Іванівна

викладач фізики, астрономії, безпеки життєдіяльності, основи охорони праці


Працює у коледжі Сумського національного аграрного університету з 2010 року.

В 2003 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, отримала вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

В 2012 році проходила курси з охорони праці при комунальному обласному підприємстві Сумської обласної ради «Навчально-виробничий центр» та отримала посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

У 2012 році пройшла курси підвищення кваліфікації при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, викладач фізики, астрономії, математики, інформатики (Свідоцтво НВВ № 017007).

У 2012 році брала участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів фізико-математичних дисциплін ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації на базі Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, виступаючи з доповіддю «Форми і методи активізації навчальної діяльності студентів з фізики».

У 2015 році пройшла стажування з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» на кафедрі прикладної екології Сумського державного університету на тему: «Особливості викладання дисциплін «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності» при підготовці фахівці ОКР «молодший спеціаліст» та отримала посвідчення про підвищення кваліфікації.

З 21 квітня по 03 липня 2020р. підвищувала кваліфікацію в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач фізики, астрономії, математики (свідоцтво серія ПК 02139771 17059-20).

Була відзначена грамотою Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області за підготовку команди до участі у відкритому регіональному турнірі з безпеки життєдіяльності «Безпека людини» серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Випустила дві академічні групи.

Викладає наступні дисципліни:

  • Фізика і астрономія;
  • Безпека життєдіяльності;
  • Основи охорони праці

Участь у Виставці передового педагогічного досвіду НМЦ.

2011 рік – методична розробка «Сонце – найближча зоря»

2012 рік – розробка сценарію позааудиторного заходу з астрономії: «Ерудит – шоу».

2013 рік – творчий проект з фізики «Використання сучасних нанотехнологій в юридичній практиці».

2014 рік – робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи охорони праці».

2020 рік – зошит для проведення лабораторно-практичних робіт з фізико-астрономічного модуля «Природничі науки».

Публікації

1. Чирва Н.І. Особливості формування толерантності підлітків у родині // Материалы за 8-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school», – 2012. Том 14. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – с. 75 – 77.

2. Чирва А.С., Чирва Н.І. Розвиток толерантності у підлітків старшого віку у процесі організації позакласної діяльності // Материалы за 8-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на ХХІ век», – 2012. Том 28. Педагогически науки. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – с. 32 – 33.

3. Чирва А.С., Чирва Н.І. Соціальна адаптація та соціалізація студентів з особливими потребами. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». Том 2. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 26 – 27 березня 2015. – С. 301 – 303.

4. Чирва Н.І. Адаптивне навчання студентів на заняттях з фізики [Текст] / Наталія Чирва //: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. – Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 29 – 32.

5. Чирва Н.І. Підвищення ефективності викладання фізики у коледжі за допомогою оптимізації використання мультимедійних технологій. // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 14 – 15 травня 2020 р. – С. 121 – 123.

6. Чирва Н.І. Організація дистанційного навчання фізики. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз». – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 28 – 30 травня 2020. – С. 71 – 74.

Відкриті заходи:

2012 – заняття з фізики на тему «Явища змочування і капілярності в живій природі й техніці»

2013 – виховна година «Толерантність як засіб формування цілісної особистості людини»

2013 – виховна година «Кожна дорога має початок»

2014 – виховна година «Жінки у долі Кобзаря»

2015 рік – виховна година «Символи твої, Батьківщино».

2019 – захід з фізики «Останній герой»