ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Гриценко Вікторія Леонідівна

К.е.н., викладач-методист


Працює у коледжі Сумського національного аграрного університету з 2002 р.
У 2003 р. закінчила Сумський НАУ та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр з обліку та аудиту».
У 2010 р. закінчила Сумський педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.
У 2018 р. після захисту дисертації за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Викладає наступні дисципліни:

      • фінансовий облік;
      • бухгалтерський облік і звітність у бюджетних установах;
      • податкова система.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

З 2005 року завідує лабораторією «Навчальна бухгалтерія». За цей період двічі в 2006-2007 н.р. на базі коледжу СНАУ (Сумська та Чернігівська області) та в 2012-2013 н.р. на базі Економічного коледжу Полтавської ДАА (Сумська, Полтавська та Чернігівська області) здобуто перемогу на регіональному огляді-конкурсі на кращу навчальну бухгалтерію. Взято участь у останньому етапі конкурсу на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія» в м. Києві серед вищих навчальних закладів України І-ІІ р.а. в 2007 році та завойовано 3-є місце в 2012 році.

Відзнаки:

2010 р. – Подяка від НМЦ Міністерства аграрної політики України за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання студентської молоді, активну участь у створенні комплексу методичного забезпечення та плідну співпрацю з Навчально-методичним центром

2012 р. – Подяка ректора Сумського національного аграрного університету за високі показники у трудовій діяльності та сумлінне ставлення до своїх обов’язків

09.04.2013 р. Диплом за зайняте 1 місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Інноваційні технології навчання», що проводиться ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

2013 р. – Подяка ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за досягнуті успіхи у навчанні та вихованні студентської молоді, активну участь в удосконаленні навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, підпорядкованих Мінагрополітики України, плідну співпрацю з ДУ НМЦ «Агроосвіта» та з нагоди 110-ї річниці з дня заснування навчального закладу

2015 р. – Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну працю на педагогічній ниві, особистий внесок у розвиток освітянської галузі Сумщини, творчий підхід до вирішення питань навчання і виховання молодого покоління

06.04.2016 р. Диплом за зайняте ІІІ місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс», що проводиться ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

2016 р. – Подяка ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, активну участь у вдосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Навчально-методичним центром «Агроосвіта»

04.04.2017 р. – Диплом за зайняте І місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс», що проводиться ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

2018 р. Диплом за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» згідно наказу МОН №1010 від 18.09.2018 р. (Отримано диплом ІІІ ступеня під час захисту роботи у ІІ турі на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Назва: «Забезпечення якості вітчизняного меду як одна із умов успішної інтеграції Україна-ЄС» Автори: Неженець В. (коледж СНАУ), Глух І. (СНАУ); Наукові керівники: д.е.н., проф. Михайлова Л.І., к.е.н.; Гриценко В.Л.)

Навчально-методична робота:

1. Методична розробка на тему: “Методика проведення навчальної практики з використанням елементів ділової гри” (2007 р.)

2. Опорний конспект лекцій в схемах з податкової системи для студентів економічних спеціальностей (2007 р.)

3. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах. Опорний конспект лекцій в схемах. (2007 р.)

4. Методична розробка по проведенню практики з податкової системи з вирішенням виробничих ситуацій по темі: “Оподаткування доходів фізичних осіб” (2008 р.)

5. Робочий зошит з навчальної практики з податкової системи для студентів спеціальності 5.050104 «Фінанси» (2008 р.)

6. Порядок заповнення первинних документів на підприємствах сільськогосподарського господарства (2009 р.)

7. Методичні рекомендації по написанню курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів 3 курсу спеціальності “Бухгалтерський облік” (2009 р.)

8. Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів 2 курсу спеціальності “Бухгалтерський облік” (2010 р.)

9. Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів 3 курсу спеціальності “Бухгалтерський облік” (2010 р.)

10. Портфоліо викладача (2010 р.)

11.Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємств» для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» (2011 р.)

12. Бухгалтерський облік. Мультимедійне забезпечення лекцій. (1 місце на конкурсі “Педагогічні інновації” у номінації “Інноваційні технології навчання”) (2012 р.)

13. Гриценко В.Л., Мусієнко О.В., Підлісний І.С., Покутня Н.О., Тимченко Ю.О. Відеофільм «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в середовищі Moodle» (2013 р.)

14. Гриценко В.Л., Мусієнко О.В., Підлісний І.С., Покутня Н.О., Недогибченко І.В. Відеофільм «Презентація роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія» коледжу СНАУ» (2013 р.)

15. Податкова система. Навчально-методичне забезпечення навчальної практики для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (з використанням програмного комплексу M.e.doc) (2014 р.)

16. Фінансовий облік. Віртуальний навчальний курс на базі платформи Moodle для студентів 2 курсу спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (ІІІ місце на конкурсі “Педагогічні інновації” у номінації “Інноваційні технології навчання”) (2015 р.)

17. Податкова система. Віртуальний навчальний курс на базі платформи Moodle для студентів 3 курсу економічних спеціальностей (І місце на конкурсі “Педагогічні інновації” у номінації “Інноваційні технології навчання”) (2016 р.)

18. Фінансовий облік. Віртуальний навчальний курс на базі платформи Moodle для студентів 3 курсу спеціальності «Облік і оподаткування». (2017 р.)

19. Чортенко А.М., Покутня Н.О., Гриценко В.Л., Неженець О.П., Михалко К.В., Коробова О.Г. Індивідуальна наскрізна практика як елемент дуальної освіти в системі аграрних навчальних закладів (з досвіду роботи Коледжу Сумського національного аграрного університету) (2017 р.) 

20. Гриценко В.Л. Організація тестового контролю знань у сучасних технологіях навчання з дисципліни «Фінансовий облік» (Подано на конкурс «Педагогічний Оскар – 2020 в номінації: «Інноваційний досвід роботи викладача») (2020 р.)

21. Візуальне супроводження лекційних знань з дисципліни «Податкова система» (КОНКУРС «Педагогічний ОСКАР-2021». НОМІНАЦІЯ Інновації у створені й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення. ВИД РОБОТИ Сучасний електронний навчально-методичний комплекс.)

Участь у конференціях, методичних об’єднаннях

15.10.2014 р. – участь у Першому Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Інноваційні та інформаційні технології в аграрній освіті» на базі ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

12.02.2015 р. – участь у Восьмій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С: Підприємства» у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів)

24.11.2015 р. доповідь на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін на базі Сумського машинобудівного коледжу «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін економічного циклу в середовищі Moodle»

21.09.2016 р. участь у семінарі для аспірантів та науковців «Як знайти фінансування на свою грантову діяльність: історія успіху», який проводився науковим співробітником Центру досліджень вищої освіти Чеської Республіки паном доктором Яном Бєсєдою в рамках проекту «Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в Українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ»

Наукові публікації:

1. Гриценко В.Л. Управлінський облік: системний підхід // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит», 2005, №2 

2. Гриценко В.Л. Розвиток культури економічного мислення майбутніх фахівців в коледжі // “Культура і цивілізація: традиції і новації”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава 23 квітня 2009 року. – Полтава, 2009

3. Гриценко В.Л. Сучасний стан ринку продукції бджільництва України в умовах глобалізації / В.Л. Гриценко// Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2015.– №12(66). – С.63-70

4. Михайлова Л.І., Гриценко В.Л. Стан та перспективи виробництва меду в Україні в контексті євроінтеграції / Л.І. Михайлова, В.Л. Гриценко // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2016. – №8(69). – С.3-10

5. Гриценко В.Л. Теоретичні підходи до визначення сутності ринку продукції бджільництва // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 19 лютого 2016 р. / Вид-во «Діса плюс». Харків, 2016. С.67-69

6. Гриценко В.Л. Щодо економічної оцінки роботи бджіл //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – C. 339

7. Hrytsenko Viktoriia, Regional Aspect оf Beekeeping Development іn Ukraine / V. Hrytsenko // European Journal of Economics and Management.– Berostav Družstvo, Praha. –2016.– №6.– V. 2. – P. 56-63

8. Гриценко В.Л. Система оподаткування як стримуючий фактор кооперації в бджільництві України / В.Л. Гриценко // Economy and society: modern foundation for human development: International Scientific Conference: proceedings of the Conference, October 31th, 2016.- Leipzig: Baltija Publishing. – 2016.– С.52-54 

9. Гриценко В.Л. Економічне моделювання ринку меду / В.Л. Гриценко // Економіка АПК. – 2017.–№4 – С. 97-106

10. Гриценко В.Л. Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва / В.Л. Гриценко // Науковий вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».–2017.–№ 12.– Ч.1. – С. 81-87

11. Гриценко В.Л. Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду / В.Л. Гриценко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. –№1.- С. 121-130 

12.Гриценко В.Л. Щодо споживання меду в Україні / В.Л. Гриценко // Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – С. 23-26;

13. Гриценко В.Л. Оцінка вкладу медоносних бджіл в економіку країни / В.Л. Гриценко // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 48-51;

14. Liubov Mykhailova, Viktoriia Hrytsenko. Assessment the value of apiculture in space-time measurement for sustainable agricultural development // Modelling of the mechanisms to restore the national economy:Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – p. 12-35;

15. Михайлова Л.І., Гриценко В.Л. Функціонування ринку продукції бджільництва: наукові основи, стан і перспективи: Монографія/ Л.І. Михайлова, В.Л. Гриценко. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2018. – 200 с.

16. Гриценко В.Л. Аналіз ринку меду в Сумській області/ В.Л. Гриценко // Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – С. 235-251

17.  Гриценко В.Л. Стан функціонування ринку продукції бджільництва в умовах реалізації інтеграційних намірів Україна-ЄС // Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019. – С. 50-71

18. Гриценко В.Л. Стан функціонування ринку продукції бджільництва в умовах реалізації інтеграційних намірів Україна-ЄС [Текст]/ Вікторія Гриценко // Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019. – С. 50-71

19. Гриценко В.Л. Роль громадських організацій у сталому розвитку об’єднаних територіальних громад // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р.). – К.: НУБіП України, 2019. – С. 44-47. URL: https://nubip.edu.ua

20. Liubov Mykhailova, Viktoriia Hrytsenko, Andrii Mykhailov, Margarita Lyshenko, Liudmyla Mohylna. Ecological-Economic Aspects of Supply of Qualitative Honey from Ukraine to the Global Markets //International Journal of Ecological Economics and Statistics. 2020. Volume 35. Issue Number 1. P. 99-108. URL: http://www.ceser.in (Web of Science)

21. Гриценко В.Л. Можливості підвищення інтерактивності дистанційного навчання в Moodle [Електронний ресурс]// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільсьва” (12-14 травня 2021 року). – Суми. URL: collegesnau.com