ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Єфременко Оксана Анатоліївна

Викладач математики та інформатики


Працює у коледжі Сумського національного аграрного університету з 2010 року.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

В 1996 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика та інформатика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

Викладає наступні дисципліни:

   • Математика
   • Інформатика
   • Основи інформатики та обчислювальної техніки
   • Теорія ймовірностей та математичної статистики

Підвищення кваліфікації, стажування, курси:

2017 р. ˗ підвищення кваліфікації у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладача математики та інформатики. Свідоцтво серія ПК № 021397716363-17.

2020 р. – вебінар ТОВ «Академія цифрового розвитку» «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу». Сертифікат №В-000919 від 18.03.2020 р. (4 годин)

2020 р. – підвищення кваліфікації у рамках спецпроекту «Цифрова грамотність освітян», 02.04.2020 р. (6 годин).

2020 р. – курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника закладу освіти» з 28.09.по 30.09. 2020 р. Сертифікат № ПК 02139771 12112-20 (30 годин).

2020 р. – семінар на базі ГО «Міцна громада» «Цифрова грамотність освітян». Сертифікат від 20.10.2020 р. (22 години).

2020 р. – фестиваль «Актуальні питання фізико-математичної освіти» в рамках концепції «Нова українська школа» (секція математики) на базі СДПУ ім.А.С.Макаренка. Сертифікат №FM 001309 від 28.10.2020 (4 год.)

2020 р. – вебінар «Інклюзія та дистанційне навчання» Вінницького інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Сертифікат р/н 1/7-195 наказ № 115 від 30.11.2020. (9 год.).

2020 р. – курс «Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів» на базі JTI Ukraine та UGEN. Сертифікат виданий 11.12.2020 (3 год)

2021 р. – курси «Інклюзія та дистанційне навчання» Громадської організації «Соціальна перспектива» за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту інвалідів України (16.01.2021-21.01.2021). Сертифікат № SRKPSI-CE000385 від 21.01.2021 (30 годин).

2021 р. – вебінар ТОВ «Всеосвіта» «Генератор динамічних QR-кодів як один з елементів інформатизації процесу навчання». Сертифікат LE716974 від 03.03.2021 р. (2 години)

2021 р. – курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Нові додатки Google для освітнього процесу» з 29.03.по 31.03. 2021 р. Сертифікат № ПК 02139771 17659-21 (30 годин).

2021 р. – курс на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Сертифікат виданий 23.04.2021 (80 год.)

2022 р. – курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія» з 24 по 26 січня 2022 р. Сертифікат № ПК 02139771 25023-22. (30 годин)

2022 р. – вебінар на базі КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Роменської міської ради Сумської області «Застосування генераторів кросвордів, ребусів, QR-кодів в освітньому процесі». Сертифікат ОЛ20220223224 від 23.02.2022 р. (3 години)

2022 р. – IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на базі ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку». Сертифікат від 25.05.2022 р. (6 годин)

2022 р. – курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Розвиток фахової компетентності вчителів фізики і математики в умовах нової української школи» з 30 травня по 01 червня 2022 р. Сертифікат №ПК 02139771 28473-22. (30 годин)

Участь у Виставці передового педагогічного досвіду

2010 рік – методична робота «Ірраціональні рівняння»

2012рік – методична розробка «Самостійні роботи з математики»

2013 рік – методична розробка «Створення тестів як контролюючих заходів на заняттях з математики»

2015 рік – робочий зошит для практичних робіт з інформатики та обчислювальної техніки

2016 рік – довідник з математики

2017 рік – Методична розробка «Мультимедійне забезпечення дисципліни «Математика»».

2018 рік – Методична розробка «Застосування проектної технології при викладанні предметів загальноосвітнього циклу»

2019 рік – Виховний проєкт «Почни змінювати довкілля з себе»

2020 рік – Збірник виховних заходів

Відкриті заходи:

2012 рік – виховний захід до Дня захисника Вітчизни

2013 рік – виховний захід «Соціальні мережі у нашому житті»

2013 рік – виховний захід «Шлях до успіху»

2013 рік -виховний захід «Кожна дорога має початок»

2014 рік – відкрите заняття на тему «Числові характеристики дискретної випадкової величини»

2015 рік – виховний захід «Пам’ятаємо. Перемагаємо»

2015 рік – виховний захід «Олімпійцями не народжуються»

2017 рік – виховний захід «Чудова сімка»

2018 рік – виховний захід (реалізація проекту) «Почни змінювати довкілля з себе»

2019 рік – відкрите заняття на тему «Куля та сфера. Взаємне розміщення кулі та площини.» 

2020 рік – виховний захід «Золотий переріз»

2021 рік – виховний захід до Дня пам’яті і примирення «Йде травень крізь хвилини, дні і роки, несе нащадкам спогади свої»

Участь у конференціях, методичних об’єднаннях

 • Виступ на тему «Інноваційні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з математики» на обласному методичному об’єднанні викладачів математики (2013 рік).
 • Єфременко О.А., Рубан О.В. «Самостійна робота – актуальність та перспективність» (Участь у науково-практичній Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи», 2016 р.)
 • Виступ для учасників педагогічної практики викладачів біології, хімії, екології ВНЗ І-ІІ р.а. та ПТНЗ Сумської області (2016 рік)
 • Організація та проведенння І Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференція до 115 річниці навчального закладу на тему «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів» (2019 рік)
 • Участь у конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» (2020 рік)
 • Участь у конференції «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» (2021 рік)
 • Участь у конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (2022 рік)

Публікації

 • Єфременко О.А., Рубан О.В. «Електронний щоденник – це міф чи реальність» (Публікація в журналі «Освіта. Технікуми, коледжі». 2015 р.) www.agroosvita.com.
 • Єфременко О.А. Застосування проектної технологій при викладанні математики. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроєктів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.
 • Єфременко О.А. «Дистанційна освіта – можливість для розвитку»// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз” – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.80-84
 • Єфременко О.А. «Трансформація освіти в контексті діджиталізації»// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.79-83
 • Єфременко О.А., Трипольська Я.О. Трансформація освіти в контексті діджиталізації Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. – С. 52-54
 • Єфременко О.А., Юрченко Я.О. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2022. – 93 с.