ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Кравченко Сергій Ігорович

викладач економічних дисциплін


У коледжі СНАУ працює з 1 вересня 2005 року.

У 2000 році закінчив загальноосвітню школу №4 м.Суми. В період 2000-2005 рр навчався в Сумському національному аграрному університеті на спеціальності «Менеджмент організацій». У 2005 році отримав кваліфікацію магістра менеджменту. З 2005 по 2009 рік навчався в аспірантурі СНАУ за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами».

Викладає наступні дисципліни:

  • Менеджмент
  • Планування та організація діяльності підприємства
  • Економіка та нормування праці

2006р – робочий зошит з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства»;

2008р. – Опорний конспект в схемах з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності студентів спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства»;

2009р. – Опорний конспект в схемах з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності студентів спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства»;.

2010р. – мультимедійне забезпечення практичних занять з дисципліни «Статистика»;

2011р. – мультимедійне забезпечення лекцій з дисципліни «Менеджмент».

2012 р. – методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства», спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства»

2013 р- Рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства», спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства».

2014 р – Робочий зошит для проведення навчальної практики дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

2016 р – Робочий зошит для проведення навчальної практики дисципліни «Економіка і нормування праці»

2020 р – Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка і нормування праці»

2022 рік Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних та семінарських занять з дисципліни «Економіка і нормування праці».

Наукова робота:

15.09.2022 Патент на корисну модель «Спосіб отримання сиру плавленого ковбасного» (у співавторстві)

Робота закладів ресторанного господарства в умовах війни. Технології 21 століття. 28 міжнародна науково-практична конференція.  (23-25 листопада 2022 р.).,  м. Суми,  СНАУ.

Форми організації шкільного харчування в Україні. Технології 21 століття. 28 міжнародна науково-практична конференція.  (23-25 листопада 2022 р.).,  м. Суми,  СНАУ.

Підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах, інших навчально-методичних заходах поза навчальним закладомКравченко Сергій Ігорович
Дата (Період)Кількість годинЗміст заходу 
30.09.202030Компетентно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного випусника закладу освіти 
26.12.202080Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти 
27.12.202060Медіаграмотність для освітян 
17.12.20-27.12.2020Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? 
29.03.21-31.03.2130Нові додатки Google для освітнього процесу 
Участь у науково-практичних конференціях, інших формах наукової роботи (семінари, співбесіди тощо) 
Дата (Період) Зміст заходу
19-29 квітня 2021 Науково – практична конференція викладачів, аспірантів студентів Сумського НАУ. “Виробничий потенціал сільськогосподарського підприємства та ефективність його використання
7липня 2021 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права”, Полтава. “Регіональні особливості виробництва продукції рослинництва”