ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Левченко Вікторія Вікторівна

викладач правових дисциплін, викладач II категоріїПрацює у ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» з 2019 року

Освіта:

У 2015 році з відзнакою закінчила Коледж Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2017 році з відзнакою закінчила Сумську філію Харківського національного університету внутішніх справ і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра права.

У 2020 року закінчила Сумський державний університет та здобула кваліфікацію “Магістр” спеціальності “Право”.

Викладає наступні дисципліни:

  • Діловодство в юридичній практиці
  • Навчальну практику з діловодства в юридичній практиці
  • Цивільне та сімейне право
  • Навчальну практику з цивільного та сімейного право
  • Цивільний процес
  • Навчальну практику з цивільного процесу

Участь у наукових конференціях:

Левченко В. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – 117 с.

Левченко В. В. «Муніципальна няня» як дієва форма підтримки сім’ї в період пандемії COVID-19 // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. – C. 98-104

Левченко В. В., Тимошенко О. О. Проблеми інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення: Освітня безбар’єрність: існуючі проблеми та шляхи їх подолання  – ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», 18-20 травня 2022

Левченко В. В. , Негрєєв О. П. Правове забезпечення політики держави під час воєнного стану: Особливості здійснення господарського судочинства в умовах воєнного стану // Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні стратегії трансформації освіти: від теорії до практики», 01-02 червня 2022 р.

Публікації:

  • Левченко В. В. Нормативно-правове регулювання та проблеми впровадження дистанційної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – 117 с.
  • Павленко, Б., Кіяшко, Ю. М., & Левченко, В. (2021). Шляхи удосконалення механізмів протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівностів секторі безпеки й оборони. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 166-175. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.166-175
  • Способи та методи протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівності в органах міністерства внутрішніх справ: Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:Матеріали круглого столу. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – С. 81-83